Borgholms slottsruin

Plats: Utanför staden Borgholm på Öland
Grundat: 1100-talet
Ombyggt: 1200-talet - borgen
1569-1593 av Johan III
Arkitekt: Johan Baptista Pahr (1572)
Dominicus Pahr
Nicodemus Tessin d.ä.
Arkitektur: Renässans
Koordinater: 56°52'14.9"N 16°38'37.4"E
Borgholms slottsruin Öland Historia
Borgholms slottsruin ligger strax utanför staden Borgholm på Ölands västra kust.

I slutet av 1100-talet byggdes ett mäktigt torn, en kastal, som omgärdades av en ringmur. Själva slottet omnämns sedan i slutet av 1200-talet då det kallades för Borkholms slott vilket det fortsatte att kallas ända in på 1700-talet.
Borgholms slott
Slottet enligt Sueciaverket

Några historiska personer som bott och ägt slottet är bland annat Ingeborg, född 1297, som var dotter till kung Erik av Norge och Isabella av Skottland. Ingeborg gifte sig med Valdemar Magnusson (†1318) som var son till Magnus Ladulås (†1290). Efter Valdemars död hade hon Borgholms slott som änkesäte och kallade sig för hertiginna av Öland. Hon dog omkring år 1356.

1500-talet
Efter att slottet hade fått förfalla under 1500-talet började Johan III 1569 att rusta upp det igen. Byggmästare var, från 1572, först Johan Baptista Paar och sedan dennes bror Dominicus Pahr. Slottet blev därmed en av de första bastionsfästningarna i Sverige. Efter att Johan III avlidit 1592 gav hertig Karl order om att arbetet på slottet skulle upphöra (1593).
Borgholms slottsruin
Foto Guillaume Baviere, flickr - 2009

1600-talet
1602 började försvarsverken på slottet förstärkas vilket fortsatte fram till att Kalmarkriget bröt ut i april 1611. Fyra månader senare, i augusti, omringades slottet av danskarna, och redan dagen därpå gav befälhavaren på slottet, Hans Ulfsparre (†1616), upp och överlämnade slottet till danskarna. Gustav Adolf, då endast 16 år gammal, kom dock till undsättning och den 7 oktober lyckades han få den danska befälhavaren Kristen Hansen att lägga ned sina vapen och kapitulera. Gustav Adolf blev 23 dagar senare Sveriges kung när hans far, Karl IX, avled den 30 oktober. I juni året därpå (1612) kom danskarna tillbaka och efter 9 dagars beskjutning gav Peder Michelsson (Hammarskiöld) upp och överlämnade slottet till den danska befälhavaren Rantzau. Efter freden i Knäred 1613 återlämnades slottet men var då i ett så utplundrat och illa medfaret skick att reparationsarbeten genast måste påbörjas. Efter ett tiotal år avbröts byggnadsarbetet för att på nytt starta upp när Karl Gustav 1651 förlänats slottet av drottning Kristina. Byggarbetet leddes då av Nicodemus Tessin d.ä.. Karl Gustav kom till Borgholm i augusti 1651 och stannade där till försommaren 1654, då Kristina meddelade att hon tänkte abdikera. Efter att Karl Gustav blivit kung 1654 avbröts emellertid byggandet.

När krig mot Danmark bröt ut på nytt var Borgholms slott ändå så pass starkt att det lyckades stå emot en stormning från danskarna i augusti 1657. Dagen därpå fick de hjälp av amiral Wachtmeister, som drev danskarna på flykten.

1681 återupptogs byggnadsarbetena på nytt men lades snart ner igen. Slottet blev på så sätt aldrig slutfört enligt den Tessinska planen, och Dahlberghs praktfulla teckning i Sueciaverket är alltså inte helt korrekt. Så småningom förföll även den delen av borgen som var färdig.
Borgholms slottsruin
Foto Martijn Munneke, flickr - 2010

1700-talet
1772 hölls den sista gudstjänsten i slottskyrkan varefter slottet stod öde fram till 1803…

1800-talet
…då en klädesfabrik med eget färgeri inrättades i en av längorna. Det var Axel Adlersparre (1763-1838) som inrättade denna klädesfabrik. Han blev senare landshövding på Öland. Hans företags vistelse på Borgholms slott blev dock inte så långvarig, för i oktober 1806 antändes taket av en gnista och hela slottet brann i stort sett upp – endast murarna stod kvar.

1900-nutid
Idag har man guidade turer, slottsverkstad och riddarskola med mera - och på sommaren brukar ibland även artister uppträda inne på borggården.
Borgholms fästning
Foto Jan Norman, RAÄ - 1987

Kartinfo för Borgholms slottsruin

Koordinater:  56°52'14.9"N 16°38'37.4"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Box 116, 387 22 Borgholm
Telefon: 0485-880 72, 0485-123 33
E-post: jan-ake.johansson@borgholm.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 20
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 28

Hemsidor:
» Runeberg.org - Borgholms slott
» borgholmsslott.se

Inskrivet 2007-06-08 | Uppdaterat 2017-03-07

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13