Stjernsund 

Plats: På udden mellan Vättern och sjön Alsen vid Askersund, Närke
Grundat: 1630-talet av Johan Gabrielsson Oxenstierna
Om/tillbyggt: 1798-1808 av Olof Burenstam
1851 av Gustav Bernadotte
Arkitekt: Carl Fredrik Sundvall (1798-1808)
Abraham Bengtsson Nyström (1820-talet)
Koordinater: 58°51'05.3"N 14°56'15.7"E
Stjernsund Närke Historia
Stjernsund (även kallat Stjärnsund) ligger på en udde i norra Vättern fyra kilometer från Askersund, Närke. Det nuvarande slottet är från 1800-talet men själva egendomen är äldre än så. På medeltiden låg det en liten by här som hette Ölmesund och som ägdes av Alvastra kloster.

1500-talet
På 1500-talet blev gårdarna i Ölmesund kronohemman och i slutet av århundradet ägdes gårdarna av friherren och riksrådet Hogenskild Bielke (1538-1605), som även ägde Läckö slott. Stjernsunds slott
Foto av en målning från 1850-talet Swedish National Heritage Board
1600-talet
År 1600 ställdes Bielke inför domstol anklagad för att ha ställt sig på Sigismunds sida vid brytningen mellan denne och hertig Karl. I brist på bevis spärrades Bielke in men avrättades efter en ny rättegång fem år senare (1605). Han miste - förutom livet - också äran och sina gods.

Johan Henriksson Rytter (en son till fogden på Stegeborg) köpte de tre gårdarna i Ölmesund av Kronan 1634 men sålde dem redan tre år senare vidare till Johan Gabrielsson Oxenstierna (†1664). Denne slog ihop de tre hemmanen med två andra och av dem bildade han Stjernsunds säteri. På platsen för den gamla byn började han uppföra en mangårdsbyggnad i sten - om detta kan man läsa på porten till Askersunds landsförsamlings kyrkogård där det står: "Anno 1637 tå Sweries rike regerades genom Drottningh Christinas respective förmyndare begynte Stiärnesundz gårdh byggias aff wälborne Herr Johan Oxenstiärna Gabrielsson Friherre till Kimitho Herre till Sundholmen och Stiärnesund."
1664 - samma år som byggnaden stod färdig dog Johan Oxenstierna och hans fru Christina Soop övertog gården. Hon gifte om sig med sin syssling, riksdrotsen Gustaf Soop av Limingo (1623-1679). Gustaf Soop hade varit gift förut och hans son från det äktenskapet, Carl Gustaf Soop (1659-1711) ärvde 20 år gammal Stjernsund (1679). Denne kom senare att bli landshövding. Carl Gustaf Soops änka gifte om sig med Fredrik Christoffer Dohna, varefter Stjernsund var i Dohna-släkten fram till 1785. Stjernsunds slott
Foto Artifex - 2007
1700-talet
År 1785 köpte brukspatron Olof Burén (1752-1821) Stjernsund. Denne blev sex år senare (1791) adlad till namn Burenstam av Gustav III för sina användbara insatser inom odling och bruksrörelse. Burenstam lät i slutet av 1790-talet riva den gamla gården Stjernsund och började istället uppföra en ny slottsbyggnad efter arkitekten Carl Fredrik Sundvalls ritningar.

1800-talet
1823 köpte Karl XIV Johan (60) Stjernsund av Burenstams dotter, och under ledning av byggmästare Abraham Bengtsson Nyström reparerades slottet. Karl Johan var ofta på Stjernsund under sina resor till och från Norge. Vid hans död 1844 gick slottet vidare till hans son, Oscar I, som i sin tur 1851 sålde det vidare till sin son, prins Gustav (24). Gustav var förtjust i Stjernsund och troligt är att han tänkte göra det till sitt varaktiga hem. Tyvärr så hann han inte att tillbringa så mycket tid där för han dog redan året därpå, endast 25 år gammal. Gustav, som blev känd som "sångarprinsen", både sjöng och skrev sånger och bland hans mest kända är låten "Sjung om studentens lyckliga dag". Efter att Gustav avlidit gick Stjernsund tillbaka till hans föräldrar, Oscar och Josefina. De sålde slottet fyra år senare (1856) till sin andra son, prins August (25). Han fullföljde det inredningsarbetet som hans bror Gustav påbörjat.

August hade Stjernsund som sommarbostad men ägde slottet bara i fyra år. Han sålde det 1860 till brukspatron Knut Cassel (1821-1895), som blev känd för att ha avlat fram korna som kallas för "svensk röd och vit boskap" (SRB). Cassels son Albert (38) tog över gården 1895.

1900-nutid
Efter Alberts död 1931 sköttes Stjernsund av hans fru, Augusta (Reuterswärd) Cassel. Hon donerade dock slottet till Vitterhetsakademien 1951, och de äger än idag slottet. 1965 blev slottet klassat som byggnadsminne. För allmänheten är det idag ett museum. Stjernsunds slott
Foto Jan Norman, RAÄ - 1992

Kartinfo för Stjernsund
Koordinater: 58°51'05.3"N 14°56'15.7"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Stjernsund, Askersund
Telefon: 070-899 33 44
E-post: info@stjernsundslottscafe.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige, Närke, Västmanland
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 6

Hemsidor:
» Vitterhetsakad.se
» Abraham Bengtsson Nyström
» Släktträd - Soop.org

Inskrivet 2007-05-25 | Uppdaterat 2017-03-01