Venngarn

Plats:
Drygt en halvmil norr om Sigtuna, Uppland
Grundat:
1200-talet av Gustav av Sachsen-Lauenburg
Om/tillbyggt:
1591 av Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen
1663-1670 av Magnus Gabriel De la Gardie
Arkitekt:
Koordinater:
Venngarn Uppland Historia
Venngarns slott ligger drygt en halvmil norr om staden Sigtuna i Uppland.

Venngarn omtalas redan på 1200-talet men kallades då "Winagarn".
År 1387 köptes dåvarande Winagard av ärkebiskop Petrus Filipsson och under 1400-talet kom byggnaden i släkten Oxenstiernas ägo.
Venngarn
Slottet enligt Sueciaverket

1500-talet
Under Gustav Vasas tid blev byggnaden kronogods och 1568 donerades det till hertig Magnus av Sachsen som var gift med Johan III:s syster Sofia. Hertig Magnus sägs ha varit en våldsam och orolig herre och under hans tid på platsen skall huset ha blivit belägrat av kungliga trupper. Han blev senare även utslängd från Sverige - även fast han var gift med kungens syster!
Byggnaden var vid denna tid troligen en befäst borg och det var denna borg som Magnus son, Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen, byggde ut 1591. Än i dag skall en inskrift finnas på östra gaveln där det står:
HANC DOMUM EXSTRUXIT ILLUSTRIS PRINCEPS GUSTAVUS DUX SAXONIAE MDXCI (Detta hus uppfördes av den frejdade fursten Gustav, hertig av Sachsen, 1591)
Venngarn, Uppland
Foto Brorsson

1600-talet
Efter Gustav av Sachsen-Lauenburgs samt hans mors Sofias död i början av seklet drogs slottet in till kronan. På 1630-talet blev fältmarskalk Jakob De la Gardie ägare till slottet och han lät utföra vissa ändringar, vilket även hans son, rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie som ärvde slottet 1653, gjorde. Sistnämnda lät bygga ut slottet, bland annat flyglarna, trapphuset och takregionen, till i stort sett samma utseende som det har idag. Räkenskaperna visar att utbyggnaden pågick från 1663 till årtiondets slut. I slottet finns än idag en slottskyrka från 1600-talet som är helt bevarad från denna tid. Reduktionen drabbade De la Gardie hårt och hans egendomar och slott drogs in till kronan förutom två stycken varav Venngarn var en. De la Gardie dog på Venngarn 1686 - och som det sägs som en bitter man.

Sedan reduktionen har Venngarn tillhört staten men samtidigt arrenderats ut och varit boställe för bland annat landshövdingarna i Uppsala samt senare utarrenderats till släkter som bland annat Piper, Fleming, Posse samt Ihre.
Venngarn, Uppland
Foto webbgun, flickr - 2015

1900-talet
1916 inrättades en statlig anstalt för alkoholistvård på slottet vilket avvecklades 1983. Under denna tid, på 1930-talet, restaurerades terasserna samt den fasta inredningen invändigt.
 Venngarns slott
Foto Jan Norrman, RAÄ 1991
Kartan visar platsen för Venngarn
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland II
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire
Inskrivet 2009-03-17 | Uppdaterat 2017-03-01
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Elin Hansdotter     Datum: 2016-07-05 17:34:27
Sedan 2013 är Venngarn en levande idyll, fantastisk att besöka! http://wenngarn.se/
Av: Nina     Datum: 2012-07-25 16:49:57
Jag kan bara hålla med dig Johannes! Tycker man skall ta vara på de gamla fina slotten och bevara dem och underhålla dem så de står kvar länge! MVH Nina
Av: Ärkebiskop.Johannes Tomas     Datum: 2012-07-23 00:23:36
Hej Nina,Nutidshistorian är ju också mycket interessant.Ett tag ägde Pingstkyrkans Levi Petrusstiftelsen Venngarn och då bedrevs det också en slags vård för missbrukare.Men efter ett tag gick det projektet i stöpet och Sigtunas kommun har sedan använt venngarn som bostäder för folk som inte fått vanliga lägenheter i kommunen. Venngarn genomgick då en massa problem.Det var slagsmål och fylleri och dsk lägenheterna underhölls inte av kommunen,så att ett otäckt förfall av de fina byggnaderna blev ett faktum.Det var en massa bråk om venngarn om just detta och de bråken kan man se om man Googlar om Venngarn. Vem som ska få äga Venngarn i framtiden är en sak ingen riktigt vet. Men Miljökontoret har utdömt dsk bostäderna ,som sanitära olägenheter och trots det placerar kommunen "Bråkiga och folk från samhällets bottenskikt" på venngarn.Det bästa som kunde hända med Gamla Venngarn vore att man tog ifrån den som nu äger det hela egendomen och tvångsförvaltade det för att sedan sälja det på exekutiv auktion,till någon som vill göra något bra av det.Det är Venngarn värd!
Av: Nina     Datum: 2009-04-27 13:14:03
Hejsan Yvonne. I början tänkte jag också att jag skulle lägga in nuvarande ägare, men sen kom jag på att det skulle ju bara bli fel efterhand som de bytte ägare, och jag har ju ingen koll på när det sker. Då skulle jag dessutom behöva gå in och ändra överallt. Det skulle i slutändan vara helt hopplöst. Om slottet är öppet för besökare har jag med på ganska många som jag har skrivit om. /mvh Nina
Av: Yvonne     Datum: 2009-04-04 02:13:43
Hejsan! Tack för en ganska intressant sida. Vad jag saknar är information om nuvarande ägare o om det är öppet för besökare o en eventuell hemsida. Nu är jag visserligen mer intresserad av parkerna till dessa slott o det är också svårt att hitta information om. Men det beror väl på var ditt intresse ligger, eller hur :) Snälla, ta det inte som kritik, utan som förslag. Vänliga hälsningar, Yvonne. chiroptera@comhem.se

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27