Wenngarn 

Plats: Drygt en halvmil norr om Sigtuna, Uppland
Grundat: 1200-talet av Gustav av Sachsen-Lauenburg
Om/tillbyggt: 1591 av Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen
1663-1670 av Magnus Gabriel De la Gardie
Arkitekt: Troligen Jean de la Vallée
Hans Jakob Kristler
Arkitektur: Barock
Koordinater: 59°38'54.7"N 17°43'11.2"E
Wenngarn Uppland Historia
Wenngarns slott (även Venngarn) ligger drygt en halvmil norr om staden Sigtuna i Uppland.

Wenngarn omtalas redan på 1200-talet men kallades då "Winagarn". År 1387 köptes dåvarande Winagard av ärkebiskop Petrus Filipsson och under 1400-talet kom byggnaden i släkten Oxenstiernas ägo. Wenngarn
Slottet enligt Sueciaverket
1500-talet
Under Gustav Vasas tid blev byggnaden kronogods och 1568 donerades det till hertig Magnus av Sachsen som var gift med Johan III:s syster Sofia. Hertig Magnus sägs ha varit en våldsam och orolig herre och under hans tid på platsen skall huset ha blivit belägrat av kungliga trupper. Han blev senare även utslängd från Sverige - även fast han var gift med kungens syster!
Byggnaden var vid denna tid troligen en befäst borg och det var denna borg som Magnus son, Gustav av Sachsen-Engern-Westfalen, byggde ut 1591. Än i dag skall en inskrift finnas på östra gaveln där det står:
HANC DOMUM EXSTRUXIT ILLUSTRIS PRINCEPS GUSTAVUS DUX SAXONIAE MDXCI (Detta hus uppfördes av den frejdade fursten Gustav, hertig av Sachsen, 1591) Wenngarn, Uppland
Foto Brorsson
1600-talet
Efter Gustav av Sachsen-Lauenburgs samt hans mors Sofias död i början av seklet drogs slottet in till kronan. På 1630-talet blev fältmarskalk Jakob De la Gardie ägare till slottet och han lät utföra vissa ändringar, vilket även hans son, rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie som ärvde slottet 1653, gjorde. Sistnämnda lät bygga ut slottet, bland annat flyglarna, trapphuset och takregionen, till i stort sett samma utseende som det har idag. Räkenskaperna visar att utbyggnaden pågick från 1663 till årtiondets slut. I slottet finns än idag en slottskyrka från 1600-talet som är helt bevarad från denna tid. Reduktionen drabbade De la Gardie hårt och hans egendomar och slott drogs in till kronan förutom två stycken varav Wenngarn var en. De la Gardie dog på Wenngarn 1686 - och som det sägs som en bitter man.

Sedan reduktionen har Wenngarn tillhört staten men samtidigt arrenderats ut och varit boställe för bland annat landshövdingarna i Uppsala samt senare utarrenderats till släkter som bland annat Piper, Fleming, Posse samt Ihre. Venngarn, Uppland
Foto webbgun, flickr - 2015
1900-talet
1916 inrättades en statlig anstalt för alkoholistvård på slottet vilket avvecklades 1983. Under denna tid, på 1930-talet, restaurerades terasserna samt den fasta inredningen invändigt.  Venngarns slott

Kartinfo för Wenngarn
Koordinater: 59°38'54.7"N 17°43'11.2"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Wenngarns slott, Sigtuna
E-post: info@wenngarn.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland II
Svenska slott och herrgårdar – Fredric Bedoire

Inskrivet 2009-03-17 | Uppdaterat 2017-03-01