Häringe

Plats: 3 mil söder om Stockholm, Södermanland
Grundat: 1651-1657 av Gustaf Horn
Ombyggt: 1770-talet av Fabian Löwen
1930-talet av Torsten Kreuger
Koordinater:  59°02'21.5"N 18°00'50.6"E
Häringe Södermanland Historia
Häringe slott ligger 3 mil söder om Stockholm i Västerhaninge socken, Södermanland.

Inte långt ifrån det nuvarande slottet, nere vid stranden, ligger ruinerna efter det medeltida Häringe. Det är ovisst när denna gamla borg uppfördes, men Häringe omtalas i alla fall första gången 1278 och under 1300-talet nämns flera markköp och byten på ägorna.
Biskop Kort Rogge bytte 1495 bort Häringe till Sten Sture d.ä.
Häringe slott
Slottet enligt Sueciaverket

1500-talet
1501 stormades och brändes borgen av Sten Stures fiende kung Hans, som personligen skall ha tänt på huset. En ny byggnad skall därefter ha uppförts på samma plats som den nerbrunna borgen.
I likhet med många Sturegods kom även Häringe så småningom genom arv till Gustav Vasa. Vid arvsskiftet efter Gustav Vasa ärvde hans son hertig Magnus Häringe, men godset förvaltades av hans bröder eftersom han var mentalsjuk under längre perioder. Dock hade Gustav Vasa redan lånat ut slottet till riksrådet Peder Olofsson Hård som tack för all hjälp vid förhandlingar samt i krig. Efter Hårds död 1534 tog riksrådet Johan Pedersson Bååt över som behöll Häringe under sin livstid. Han ordnade ett sjukhus vid Häringe för sjuka sjömän och även en begravningsplats.

1600-talet
År 1610 ärvdes godset av Johan III:s son, Johan (21), som var hertig av Östergötland. Han dog dock redan åtta år senare, endast 28 år gammal och slottet gick då vidare till hans kusin, kung Gustav II Adolf (24).
Häringe slott
Foto Holger Ellgaard - 2014

Gustaf Horn
Gustaf Horn Tio år senare (1628) skänkte Gustav Adolf slottet till greve Gustaf Horn (36), som samma år även blev fältmarskalk och högste befälhavare i Livland.
1634 förlorade Sverige slaget vid Nördlingen (under 30-åriga kriget) och där blev också Horn tillfångatagen. Fångenskapen tillbringade han mest i den tyska delstaten Ingolstadt, vissa tider under ganska svåra förhållanden. I åtta år satt han fängslad - inte förrän i mars 1642 utväxlades han mot tre kejserliga generaler.

När Horn övertog Häringe var den gamla gården så förfallen att den inte ens gick att bo där, och en tid senare förstördes den ännu mer av en brand. Horn lät därför genom köp utöka godset och 1651 började han att uppföra det nya Häringe slott. Dock lär han knappast själv ha sett hur bygget framskred eftersom han var en mycket upptagen man i rikets tjänst, under nästan hela byggnadstiden befann han sig i Livland. År 1657 - samma år som han dog, stod slottet färdigbyggt.

Horns dotter, Agneta Horn, ärvde slottet. Hon hade ett drygt år tidigare blivit änka efter att hennes man Lars Jespersson Kruus (35) avlidit under en krigsmarsch mellan Warszawa och Toruń i Polen i april 1656. Kruus hade 1647 blivit överste och var från 1648 chef för Västgöta kavalleriregemente. Han deltog i Karl Gustavs tyska fälttåg (1648). Under polska kriget vikarierade han som generalmajor men dog som sagt av sjukdom under marschen till Torun.
Agneta blev ensam med tre barn, 7, 4 och 2 år gamla, men hon gifte aldrig om sig. Hon var barnbarn till Axel Oxenstierna och kom att bli känd för sina dagböcker som hon skrev och som ger en unik inblick i den svenska högadelns liv under Sveriges stormaktstid.
Efter hennes död 1672 ärvdes Häringe av sonen, Gustaf Kruus (23). Gustaf deltog i slaget vid Lund 1676 där han sårades men överlevde. Två år senare blev han överste och deltog senare i kriget mot turkarna i Ungern. Han dog 1692 och Häringe gick då vidare till hans syster, Brita Kruus (40) som var gift med kungliga rådet Fabian Wrede - som då var en av Sveriges rikaste män.

När huset var färdigbyggt 1657 hade det i stort sett redan blivit omodernt och därför ändrade man i slutet av seklet utseende på det genom att gavlarna revs ned och huset fick säteritak istället.
Häringe slott
Foto Holger Ellgaard - 2014

1700-talet
Fabian Wrede dog 1712 och fyra år senare även hustrun Brita Kruus varefter slottet ärvdes av deras dotter, änkan Agneta Wrede (42). Hon hade i tre år varit gift med överstelöjtnanten och greven Axel Johan Lillie, som avlidit redan 1696. Agneta gifte aldrig om sig utan uppfostrade deras enda gemensamma barn ensam. Hon sägs ha varit mycket gudfruktig och sågs nästan alltid i högmässor, aftonsånger, veckopredikningar samt alla morgon- och aftonböner. Hon hann även med att sköta alla sina gods och gårdar, samt hjälpa fattiga och nödställda.

1730 blev Hedvig Catharina Lillie (35) ägare till Häringe som hon ärvde efter sin mor Agneta. Hedvig Catharina var gift med överstemarskalken Magnus Julius De la Gardie (61). Efter makens död 1741 flyttade hon till Paris där hon konverterade till katolicismen och deltog i det franska societetslivet. Hon dog fyra år efter sin make (1745) och Häringe ärvdes då av deras son, Carl Julius De la Gardie. Denne var bror till uppfinnaren Eva Ekeblad som var den första kvinnan att bli invald i vetenskapsakademien (1748).

Carl Julius sålde Häringe 1767 till generalmajor Fabian Löwen som tre år senare inrättade ett fideikommiss. Löwen ändrade utseendet på Häringe - bland annat så ändrade han till det mansardtak (även kallat brutet tak) som man ser idag.

Efter Fabian Löwens död 1773 övergick fideikommisset till sonen Otto Johan Löwen och det gick sedan inom släkterna Löwen och Trolle-Löwen fram till 1929 då finansmannen och tidningskungen Torsten Kreuger köpte det. Han renoverade slottet, gjorde större rum och byggde bland annat poolen.
1934 köpte affärsmannen Axel Wenner-Gren slottet som då var ute på en konkursauktion. Denne var bland annat med och grundade Electrolux.

Efter några ägarbyten till köpte familjen Ljungberg slottet 1999 där de nu driver konferensanläggning.
Kartan visar platsen för Häringe
Koordinater:  59°02'21.5"N 18°00'50.6"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress:
Häringe slott, 137 91 Västerhaninge
Telefon:
08-504 204 40
E-post:
info@haringeslott.se
Web:
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige - Södermanland (I)

Hemsidor:
» Runeberg.org
» haringeslott.se

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 19
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 21
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 24
Inskrivet 2007-09-30 | Uppdaterat 2017-03-01
Kommentarer om artikeln
Jag har tagit bort formuläret för inlägg pga av spam. Men om du mailar mig istället så lägger jag in din kommentar. Samtidigt blir jag direkt medveten om det och kan svara fortare.

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2020-01-05