Koberg

Plats:
1 mil söder om Trollhättan, Västergötland
Grundat:
1400-talet
Om/tillbyggt:
1892-1898 av Nils Silfverschiöld och Otto Baltzar
Arkitekt:
Fredrik Liljekvist
Koordinater:
Koberg Västergötland Historia
Det nuvarande Koberg är byggt på 1890-talet men det har funnits hus på platsen i flera århundraden. Den äldste kände innehavaren av Koberg uppges vara Erik Nipertz som 1462 nämns som hövitsman på Älvsborgs slott.

I slutet av 1400-talet ägdes godset av Erik Karlsson (Vasa) som var kusin till Gustav Vasas far, Erik Johansson (Vasa). Erik Karlsson ägde även Loholm (som senare döptes om till Gräfsnäs).

1500-talet
Sten Eriksson Leijonhufvud (1518-1568) (en bror till Margareta Eriksdotter, Gustav Vasas 2:a fru) övertog både Kobergs slott och Loholms borg (även kallad Lo slott). Sten var en av dem som undslapp döden när Erik XIV gav order om att "döda alla utom herr Sten" i det så kallade sturemorden 1567. Året därpå drabbade dock Sten och hans grupp ihop med kungens drabanter på Stortorget i Stockholm där han blev dödligt sårad. Han dog några dagar senare. Efter hans död övertog hans änka Ebba Lilliehöök (1529-1609) Loholm medan Koberg ärvdes av deras son, Axel Leijonhufvud.

Axel Leijonhufvud var av politiska skäl tvungen att gå i landsflykt och hans svenska gods beslagtogs och överlämnades till hans bror Mauritz. När Axel dog i Tyskland 1619 hade han "förtyskat" sitt namn till "Lewenhaupt". Hans son Sten Lewenhaupt övertog Koberg men denne dog ung varefter Koberg gick vidare till Axels andra son, guvernör Johan Casimir Lewenhaupt.
Kobergs slott
Foto Åke Johansson.

1600-talet
Johan Casimir dog 1634 men arvskiftet skall inte ha skett förrän arton år senare (1652) då Koberg, tillsammans med godset Uplo, ärvdes av greve Axel Lewenhaupt, varefter Koberg ägdes av släkten Lewenhaupt fram till 1724.

1700-talet
1724 köpte friherren och generalmajoren Bengt Ribbing Koberg av släkten Lewenhaupt. Ribbing blev senare landshövding i Göteborgs och Bohus län. Han var förövrigt farfar till Adolf Ludvig Ribbing som var delaktig i mordet på Gustav III.

Bengt Ribbing var gift med Ulrika Eleonora Piper som efter hans död ärvde Koberg. Hon hade godset i sjutton år och sålde det 1758 till den kända affärsmannen Niclas Sahlgren, som då var direktör i det framgångsrika Ostindiska kompaniet.
Sahlgren har fått sitt namn odödliggjort genom Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som han grundade genom den stora summa pengar han skänkte så att sjukhuset kunde börja byggas. På Koberg samlade Sahlgren en mängd importerat ostindiskt porslin som räknas vara en av Sveriges största i enskild ägo.

1772 stiftade Sahlgren Koberg och Gåsevadholms fideikommiss. Efter hans död 1776 gick Koberg över till hans dotterdotter Anna Margareta Alströmer som var gift med Nils Silfverschiöld. Därefter – och fram till våra dagar - tillhör Koberg ännu släkten Silfverschiöld.
Kobergs slott
Foto Åke Johansson

1800-talet
Den unge friherren Nils Silfverschiöld var en av landets största boksamlare och byggde upp ett stort bibliotek på Koberg. Han var mycket intresserad av svensk historia och samlade alla böcker han kunde komma över. I hans boksamling finns rariteter som Gustav Vasas bibel "Röda boken", Olaus och Laurentius Petris "Ars moriendi" från 1514, Olof Rudbecks "Atlantica" och heliga Birgittas "Revelationes" från 1492 för att nämna några av de cirka 20,000 böcker och 32,000 skrifter som finns i Silfverschiölds bibliotek.
Han planerade en stor ombyggnad av Koberg - ett eget Vasaslott i gammal stil - och där speciellt biblioteket skulle få stort utrymme och bli extra fint. Ritningarna på det nya slottet låg klara 1892, dessvärre fick han själv aldrig se sitt nya slott och bibliotek stå färdigt eftersom han dog samma år, endast 28 år gammal.
Ombyggnaden fullföljdes istället av hans yngre bror, Otto Baltzar, och leddes av slottsarkitekten Fredrik Liljekvist. Slottet stod klart 1898.

1900-nutid
Koberg ägs som sagt var ännu av släkten Silfverschiöld, nu av Niclas Silfverschiöld som är gift med nuvarande kungens syster, prinsessan Desirée.

 Kobergs slott har varit inspelningsplats för:
» Karin Månsdotter (1954
Kartan visar platsen för Koberg
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Västergötland, Dalsland, Värmland

Hemsidor:
» Runeberg.org
» koberg.se

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 23
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 22
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 30
Inskrivet 2007-05-26 | Uppdaterat 2017-02-26
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: Jan     Datum: 2018-11-25 10:44:51
Det vore fint om sidan uppdaterades med uppgiften att sonen Carl har övertagit driften av gården och att det upphört att vara fideikommiss.
Av: Nina/Admin     Datum: 2017-06-19 17:35:04
Anna - i de fall där jag har hittat om det är öppet för allmänheten står det. Sen drivs ju inte den här sidan av ett företag utan av en privatperson (jag) som gillar att skriva om slott. Inte en sida som förmedlar till/för resp. slott. mvh Nina
Av: Anna     Datum: 2017-06-18 23:31:05
Det vore värdefullt om ni angav huruvida delar av slotten är öppna för allmänheten.
Av: Reginald Ivarsson     Datum: 2016-07-05 00:46:38
Är väldigt historieintresserade o oxo om slott gods o gårdar Min make kände en som köpt o sålt slott&herresäten Ragnar Uttne i Mariestad KOBERG har jag varit vid men aldrig på den fina julmarknaden i Adventstid men det får väl bli ett besök på KOBERG denna advent 2016. Mitt hjärta slår för Västergötland !

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27