Segersjö Sverige

Plats: 24 km sydost om Örebro i Närke
Känt sedan: 1278 (Sigharsö)
Ny/Ombyggt: 1650-talet av Beata De la Gardie
1751 av Erland Broman (ena flygeln)
1776~ av Josias Carl Cederhielm (huvudbyggnad)
1876 av Robert Montgomery-Cederhielm (ombyggnad)
Rum:30
Koordinater: 59°10'44.0"N 15°35'15.8"E
Segersjö Närke Historia
Segersjö herrgård ligger på en udde vid Hjälmaren i Lännäs socken cirka 24 km sydost om Örebro i Närke.

Sigharsö
Sigharsö kungsgård är känd sedan 1278 då före detta kungen Valdemar Birgerssonca 1238-1302, som var kung kung 1250-1275, skänkte gården som gåva till Strängnäs biskopsstol. Tidvis bodde också Strängnäs biskop här.

Segersjö, Närke
Segersjö, Närke

Lennart Torstenson (1603-1651)
Drottning Kristina skänkte Segersjö till fältmarskalken Lennart Torstenson och troligen skedde detta på 1640-talet då Lennart upphöjdes till greve (1647). Som villkor ställdes det dock att Torstenson skulle lösa ut Erik Eriksson von der Lindes arvingar på drygt 61 000 daler silvermynt.

Beata De la Gardie (1612-1680)
När Torstenson blev ägare var det ingen ståndsmässig byggnad som fanns på platsen. Efter hans död 1651 gick Segersjö över till hans änka, Beata De la Gardie, samt Torstensons övriga arvingar och i mitten av 1600-talet lät Beata uppföra två byggnader som bägge innehöll förstuga, sal och sex kamrar. Året efter Beatas död 1680 gick Segersjö över till Kronan genom reduktionen.

Segersjö, Närke
Fotograf Andreas Engfeldt
Segersjö, Närke
Fotograf Andreas Engfeldt

Josias Carl Cederhielm (1734-1795)
Den ena flygeln uppfördes 1751 då Erland Broman var ägare och själva huvudbyggnaden uppfördes omkring 1776 av friherre och kommerserådet Josias Carl Cederhielm.

Josias Carl Cederhielm
Josias C. Cederhielm
(1734-1795)

Fideikommiss
1792 stiftade Josias Carl Cederhielm Segersjö fideikommiss för sin dotterson Josias Montgomery, dock med villkor att de efterkommande skulle lägga till namnet Cederhielm till sitt eget efternamn. Vid Josias Carl Cederhielms död 1795 gick Segersjö över till hans dotterson Josias Montgomery-Cederhielm, vars föräldrar var Margareta Ulrika Cederhielm och Robert Montgomery, som var en av konspiratörerna i Anjalaförbundet 1788.

Robert Montgomery-Cederhielm
År 1876 om- och tillbyggdes huvudbyggnaden i en italiensk stil. Då var Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm ägare och han byggde även till en våning samt mittpartiet fick en tredje våning.

Nutid
Segersjö ägs än idag av släkten Montgomery-Cederhielm och är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1278 Strängnäs biskopsstol (gåva av kung Valdemar Birgersson)
1527 Till Kronan genom reduktionen
1631 Erik Larsson von der Linde (genom pantförskrivning)
1636 Erik Eriksson der Linde (föregåendes son)
1647~ Lennart Torstensson (som gåva mot utlösen)
1651 Beata De la Gardie (föregåendes änka) samt övriga arvingar
1681 Till Kronan genom reduktionen
1721 Carl Ulrik Torstensson (återlämnat)
1731 Ture Gabriel Bielke (genom köp)
1747 Erland Broman (genom köp)
1756 Claes Gustaf Rålamb (genom köp)
1768 Josias Carl Cederhielm (genom köp)
1795 Margareta Ulrika Cederhielm, gift med Robert Montgomery (föregåendes dotter)
~ Josias Montgomery-Cederhielm (föregåendes son)
1833 Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm (föregåendes son)
1888 Robert Montgomery-Cederhielm (föregåendes son)
1932 John Archibald Robert Montgomery-Cederhielm (föregåendes son)
1957 John Richard Robert Montgomery-Cederhielm
~ Släkten Montgomery-Cederhielm

Kartinfo för Segersjö
Koordinater: 59°10'44.0"N 15°35'15.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsidor:
» Örebro läns förvaltning och bebyggelse
» Josias Carl Cederhielm
» Josias Carl Cederhielm (bild)

Inskrivet 2021-10-13 | Uppdaterat 2021-10-21