Göholm Sverige

Plats: Cirka 1 mil söder om Ronneby i Blekinge
Känt sedan: 1241 (Gö)
Ny/Ombyggt: 1799 av Johan af Puke
Arkitekt: Johan af Puke
Koordinater: 56°09'12.0"N 15°19'52.0"E
Göholm Blekinge Historia
Göholms gods ligger cirka 1 mil sydost om Ronneby på Göhalvön vid Blekingekusten.


På halvön Gö utanför Ronnebyåns mynning låg på 1200-talet en by som också kallades för Gö och som nämns i kung Valdemars jordebok 1241. Inte långt från Gö låg två frälsehemman som kallades för Wämle som på en karta från 1724 markeras som Gö herrgård. Samtliga hemman på Gö tillhörde under dansktiden riksrådet Sten Bielke men drogs 1688 in till Kronan. Några år senare återlämnades Gö till Stens dotter Christina Bielke som var gift med Carl Gabriel Bååt.

Göholm, Blekinge
Foto från Blekinge museum, 1935

Johan af Puke
Johan af Puke
(1751-1816)
Johan af Puke (1751-1816)
Johan Puke (adlad af Puke 1797) föddes i Ronneby 1751 som oäkta son. Fadern var enligt födelsenotisen kapten och hette Johannes Puke. När Johan var drygt fem år gammal halshöggs hans far för sin delaktighet i statskuppen som drottning Lovisa Ulrika försökte genomföra år 1755. Johan växte upp under ganska fattiga förhållanden men vid elva års ålder började han göra resor med handelsfartyg varefter han avlade examen i sjöartillerivetenskap i Karlskrona.

Legendarisk
Efter att Puke 1777 befordrats till löjtnant i franska marinen tjänstgjorde han först i den Holländska flottan och sedan i den Engelska. Åren 1788-1790 deltog han i Gustav III:s ryska krig där han bland annat var med i sjöslaget vid Hogland 1788 och i 'Viborgska gatloppet' i juli 1790. 1797 adlades Johan med "af" Puke, 1809 blev han friherre och 1812 generalamiral och efter kronprinsen högste befälhavare över kungliga majestäts flottor. Två år senare blev han greve samt en av rikets herrar. Redan under sin livstid blev Johan af Puke legendarisk, historien om en pojke som från ingenting nådde samhällets höjder. 1793 gifte Johan (41) sig med Christina Charlotta Giertta (18) som han fick sju barn med.

Göholm, Blekinge
Foto från Blekinge museum, 2012

Byggherre
År 1790 köpte Johan tre hemman på Gjöholm, som det då kallades. Där lät han uppföra det nuvarande corps-de-logiet som stod klart 1799, troligen på grunden efter ett tidigare och eventuellt nedbrunnen byggnad från karolinsk tid. Ritningarna till huset stod Puke själv för. Även om huset stod klart 1799 stod det ännu obebott 1801 men på inskriften ovanför dörren står: Utaf Contre Amiralen Johan Puke uppfördes denna byggnad år 1799.

Nutid
Den sista privata ägaren var Stina Werner som testamenterade gården till en stiftelse som hon själv inrättat för främjande av vetenskaplig forskning och utbildning inom jordbruk. Stina gick bort 2003 varefter stiftelsen tillträdde egendomen.

År Ägarlängd (urval)
1684 Sten Bielke (före 1684)
1684 Hans sterbhus
1688 Indraget till Kronan
1690 ca Christina Bielke (återlämnat till Sten Bielkes dotter)
1706 ca Göran Adlersten (genom köp)
1713 Magdalena Eleonora Adlersten (föregåendes dotter)
1741 Göran Adlersten Sjöstierna (föregåendes son)
1772 Matthias Lillienanckar (genom köp)
1789 Christina Crusebjörn (föregåendes kusin)
1790 Johan Puke (genom köp)
1816 Christiana Charlotta Giertta Puke (föregåendes änka)
1859 Johanna, Flora, Christiana och Edla (föregåendes döttrar)
1860 Edla Puke 3/4 och Johanna Puke 1/4
1886 Ludvig Kruse (Edla Pukes son)
1917 August Werner (genom köp)
1944 William Werner (usa) och Stina Werner (föregåendes barn)
2003 Stiftelsen Stina Werners fond

Kartinfo för Göholm
Koordinater: 56°09'12.0"N 15°19'52.0"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)

Hemsidor:
» Johan af Puke

Inskrivet 2021-09-27 | Uppdaterat 2021-09-28