Esplunda Sverige

Plats: Drygt 12 km nordost om Örebro i Närke
Grundat: 1616 av Carl Bonde
Ny/Ombyggt: 1872 av Carl Göran Mörner
1904 av Karl Axel Göran Mörner
Arkitekt: 1872 Gustaf Sjöberg
1904 Magnus Dahlander
Koordinater: 59.2952°N 15.3417°Ö
Esplunda Närke Historia
Esplunda (Äsplunda) ligger vid Hjälmarens norra strand i Rinkaby socken drygt 12 km nordost om Örebro i Närke.

1500-talet
Det har funnits frälsebönder länge på den här platsen, redan på 1500-talet, men det var först i början av 1600-talet som Carl Bonde uppförde första byggnaden här. Detta skriver han om till Axel Oxenstierna "att han ska dra till Eseplunda och se till att jag får låta bygga något" (översatt från gammalsvenska)

Esplunda herrgård, Närke
'Espelunda'. Bild från Sueciaverket, 1680-tal
Esplunda herrgård, Närke
Foto AB Flygtrafik, 1958

Carl Bonde
Carl Bonde
(1581-1652)
Carl Bonde (1581-1652)
År 1616 grundades alltså Esplunda säteri av friherre Carl Bonde af Laihela som detta år lät uppföra en envånings träbyggnad med flyglar som man kan se på bilden från Sueciaverket här ovanför. Carl var ståthållare i Närke, landshövding, kammarråd samt guvernör i bergskollegium. Förutom Esplunda var Bonde även herre till Bordsjö i Småland, Ekeberg i Närke, Ymsjöholm i Västergötland och Hässelby slott i Uppland. Denna byggnad revs 1872 när nuvarande herrgårdsbyggnaden uppfördes.

Carls son, den blivande riksskattmästaren och landshövdingen Gustaf Bonde föddes 1620 på Esplunda som han senare ärvde efter faderns död 1652.

Esplunda herrgård, Närke
Foto Mia Jungskär, 2007
Esplunda herrgård, Närke
Foto från Runeberg

Carl Göran Mörner
Carl Göran Mörner
(1808-1878)
Carl Göran Mörner (1808-1878)
År 1808 föddes blivande ämbetsmannen, juristen, kammarherren och politikern Carl Göran Detlof Mörner1808-1878 af Morlanda på Esplunda som han trettio år senare ärvde tillsammans med sina syskon. Efter några år inlöste han emellertid deras andelar och ägde därefter ensam godset. Han lät 1872 uppföra den nuvarande byggnaden i två våningar efter ritningar av arkitekten Gustaf Sjöberg1837-1897. Vid Esplunda finns det många byggnader från 1700-, 1800- och 1900-talen.

Ombyggnad
Efter Carl Görans död 1878 ärvdes Esplunda av den då tioårige sonen Karl Axel Göran Mörner1868-1954 som kom att äga Esplunda i 66 år. 1904 lät han göra en ombyggnad då huvudbyggnaden fick sitt 1700-talsmässiga utseende med sitt brutna och valmade tak med frontespiser (framträdande mittparti) och lanternin efter ritningar av den svenske arkitekten Magnus Dahlander1862-1951.

Esplunda herrgård, Närke
Foto Jan Norrman, 1993
Esplunda herrgård, Närke
Foto Jan Norrman, 1993

Nutid
Esplunda ägs av släkten Mörner (2021) och är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd (urval)
1616 Carl Bonde af Laihela
1652 Gustaf Bonde (föregåendes son)
1667 Kronan
1688 Carl Gustaf Mörner af Morlanda (genom inlösen)
1721 Adolf Mörner, landshövding (föregåendes son)
1766 Carl Gabriel Mörner, hovmarskalk & greve (föregåendes son)
1828 Adolf Göran Mörner, statsråd (föregåendes son)
1838 Carl Göran Detlof Mörner af Morlanda (föregåendes son)
1878 Karl Axel Göran Mörner (föregåendes son)
1944 Bengt Göran Hampus Mörner (föregåendes son)
~ Släkten Mörner

Kartinfo för Esplunda
Koordinater: 59.2952°N 15.3417°Ö
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsidor:
» Esplunda
» Carl Bonde
» Carl Göran Mörner

Inskrivet 2021-09-11 | Uppdaterat 2021-09-12