Ericsberg Sverige

Plats: 13 km öster om Katrineholm, Södermanland
Känt sedan: 1500-talet
Ny/Ombyggt: 1655-1664 av Erik Gyllenstierna & Beata von Yxkull
1670-1699 av Kristofer Gyllenstierna
Arkitekt: Troligen Nicodemus Tessin d.ä. eller Mathias Spihler
Arkitektur:Barock
Koordinater: 58°55'57.6"N 16°22'43.1"E
Ericsberg Södermanland Historia
Ericsbergs slott ligger drygt en mil utanför Katrineholm i Södermanland.

Pintorp
Godset hette från början Pintorp (Pinnatorp) och nämns bland annat år 1508 då väpnaren Knut Nilsson till Bosgård sålde 'Pinnatorp' tillsammans med andra gårdar till Anna KarlsdotterDöd 1552 på Vinstorp som var änka efter riddaren Erik ErikssonsDöd 1502 (Gyllenstierna). Sistnämda blev dödad 1502 av grupp uppretade västgötabönder. Anna Karlsdotter som kallades för Pintorpafrun var mormor till drottning Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) som var gift med Gustav Vasa.

Godset stannade i släkten Gyllenstierna som på 1650-talet började bygga slottet som det ser ut idag.

Ericsbergs slott
Ericsberg 1690. Bild från Sueciaverket
Ericsbergs slott
Ericsberg 1699. Bild från Sueciaverket

Gyllenstierna
Gyllenstierna
(1602-1657)

Eric Gyllenstierna (1602-1657)
Det var riksrådet, ämbetsmannen och friherren Eric Gyllenstierna och dennes hustru Beata von Yxkull1618-1667 som började bygga slottet. Eric hann emellertid inte bygga klart godset före sin död 1657 men hustrun tog över. Vid Erics död bytte man namn på slottet till Ericsberg.

När Beata dog 10 år senare tog deras son, greve, riksrådet och överståthållare Kristofer Gyllenstierna1647-1705 över, och slutförde bygget med att bland annat bygga flyglar och anlägga en park. Det är osäkert vem arkitekten var och beroende på var man läser kan man få olika uppgifter, jag har personligen stött på namnen Nicodemus Tessin d.ä., Jean de la Vallée och Mathias Spihler. Till slottet hör också Forssa bruk.

1700-talet
1731 pantsattes delar av slottet, tillsammans med Forssa bruk, hos finansfamiljen Hildebrand som nio år senare övertog slottet. 47 år senare (1778) inrättade de Ericsberg som fideikommiss.

Ericsbergs slott
Ericsberg 1694. Bild från Sueciaverket
Ericsbergs slott
Foto Thor Thorsson 2010

1800-talet - nutid
År 1808 dog släkten Hildebrand ut och Ericsberg övergick då till ätten Bonde, som äger godset än idag. På slutet av 1890-talet gjordes stora inre restaureringar och moderniseringar. Översta våningen innehåller Ericbergs berömda bibliotek med ett betydande samling av böcker i nordisk historia.

Slottsspöket
Vad vore väl ett slott utan ett spöke? Enligt sägnen är det antingen Anna Karlsdotter (Vinstorpaätten) eller Beata von Yxkull som spökar som "Pintorpafrun" på Ericsberg. Vem det nu än är så skall hon ha varit mycket elak. Här kommer en folksaga i 6 verser (hela sagan har 32):

Ericsbergs slott
Foto Catasa 2014
Ericsbergs slott

Fideikommiss
1778 stiftade David Henrik Hildebrand1712-1791 för sin son David Gotthard Henrik1761-1808 Hildebrand. När sistnämnda dog barnlös övergick godset till systersonen.

År
1778 David Henrik Hildebrand (Fideikomms instiftat )
1808 Carl Bonde (föregåendes systerson)
1854 Carl Jedvard Bonde (föregåendes son)
1895 Carl Carlsson Bonde (föregåendes son)
1913 Carl Gotthard Bonde (föregåendes son)
1937 Carl Jedvard Carlsson Bonde

Pintorpa-frun
I Södermanland, på sitt slott Eriksberg,
Där bodde en änka, fru Anna,
Som sög sina bönders och torpares märg,
Samt hade av galla en kanna.

Hon trätte och svor ifrån morgon till kväll
Och nyttjade nageln och näven.
Vad pigorna fingo okristligt med smäll!
Och spöstuga hade hon även.

Där hängde hon bönder och tjänare opp
Och gav dem på pälsen så svåra,
Fru Anna hanterade människokropp,
Så ögonen månde sig tåra.

Hon hetsade hundar på tiggare små
Och log, när de skreko för bettet.
Bad någon om mat, blev hon gulblek och blå,
Och for som hon varit från vettet.

Hon svälte sitt folk, lät det äta ur ho
Den skällaste välling och grina.
Men hade en bonde en mjölkande ko
Hon drev den i stallet till sina.

Så levde fru Anna. Men ryktets basun
Om namnet och minnet tog vården:
I trakten hon kallades Pintorpa-frun
Och Pinatorp kallades gården.

Kartinfo för Ericsberg
Koordinater: 58°55'57.6"N 16°22'43.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Ericsbergs Slott, Katrineholm
Telefon: 0150 753 90
E-post: kontakt@ericsberg.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Kungaslott och herrskapshus (Niscemi)

Hemsidor:
» ericsberg.se
» Erik Karlsson Gyllenstierna
» Runeberg.org
» Kungliga biblioteket

Inskrivet 2007-05-01 | Uppdaterat 2021-04-21