Rosendal

Plats: Djurgården, Stockholm
Grundat: 1823-1827 av Karl XIV Johan
Arkitekt: Fredrik Blom
Arkitektur: Empir
Rum: cirka 17
Koordinater: 59°19'44.3"N 18°07'01.8"E
Rosendal Uppland Historia
Rosendals slott ligger på Djurgården i Stockholm.

Byggnaden var från början ett boställe för djurvaktare och på platsen fanns förr en mindre byggnad. 1791 donerade Gustav III byggnaden, med närliggande område, till sin kammarjunkare och gunstling Georg Johan De Besche (1754-1814) - som senare blev hovmarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena.
De Besche lät riva byggnaden som fanns där och uppförde istället en byggnad av trä och såg dessutom till att en bred väg höggs upp genom skogen fram till Rosendal. Han behöll dock inte slottet särskilt länge - 1798 sålde han stället till grevinnan Aurora De Geer (född Taube) (1753-1806).

Målning av Axel Otto Mörner - 1840-talet

1800-talet
Under Auroras tid uppfördes två flyglar på slottet. Själv brukade hon dock inte vistas så mycket på Rosendal utan bodde mest på Finspångs slott. Däremot lät hon hertig Fredrik Adolf disponera gården. 1802 sålde Aurora Rosendal till överhovjägmästaren, greve Mårten Bunge (1764-1815).

Efter flera mellanhänder landade slottet 1816 slutligen i kronprins Karl Johans ägo (Karl XIV Johan från 1818). Han lät restaurera huvudbyggnaden samt uppförde även ett tvåvåningshus öster om denna, som nu för tiden kallas "Drottningens paviljong". Han spenderade även mycket pengar på fina möbler och mattor och liknande.
1819 brann dock hela huvudbyggnaden ner till grunden. På brandplatsen uppfördes efter en tid en ny byggnad, ritat av professorn i arkitektur, Fredrik Blom (1781- död i kolera 1853). Han hade 1820 uppfunnit en metod att uppföra "flyttbara hus". Väggar, golv och tak transporterades i delar och sattes ihop på plats. Denna byggnad flyttades så småningom till sin nuvarande plats väster om slottet.

Foto Bengt A Lundberg - RAÄ - 2000


Grunden till det nya slottet lades 1823 och två år senare (1825) var slottet till det yttre klart och 1826 kunde kungen flytta in i den nedre våningen. Dock pågick 1827 ännu arbeten i den övre våningen. Utöver själva slottet fick Fredrik Blom även uppföra några andra byggnader, bland annat en vaktstuga, som använder tekniken "flyttbara hus" inklusive ett slottsstall. Under Karl Johans tid anlades även en engelsk park.
Det nybyggda Rosendal kallades från början "sommarpalatset" eller enbart "lustslottet", och hit åkte den kungliga familjen för att koppla av. Karl XIV Johan intog gärna sina middagar på Rosendal - dock var slottet inte avsett som bostad eftersom det inte fanns några sovrum.

Foto från google maps

När Oskar I övertog Rosendal 1844 lät han inreda sovrum så att man även kunde tillbringa natten på slottet. Han uppförde även ett orangeri 1848 och framför denna byggnad planterade han tre år senare (1851) en lind till minne av sitt barnbarn Louises födelse. Linden står ännu kvar.
Den 13 juni 1873 var det stor fest på Rosendal, man firade att det var 50 år sedan som den mycket omtyckta änkedrottningen Josefina kom till Sverige. 1900-nutid
Efter att Oscar II avlidit 1907 kom frågan upp om man inte skulle göra Rosendal till ett minnesmärke över den första Bernadotten - det vill säga Karl XIV Johan. 1911 enades kungens arvingar om att skänka Rosendals inventarier till Oscar II:s stiftelse och samtidigt ställdes slottet under Kungliga Djurgårdsförvalningens tillsyn. De flesta rummen i slottet återställdes i det skick som de hade haft på Karl Johans tid.
Rosendal
Foto Google maps

Kartinfo för Rosendal

Koordinater:  59°19'44.3"N 18°07'01.8"E Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Rosendalsvägen 49, 115 21 Stockholm
Telefon: 08-402 61 30
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – De kungliga slotten (2)

Hemsidor:
» runeberg.org

CD-skivor:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 5
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 10

Inskrivet 2007-06-12 | Uppdaterat 2017-02-20

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13