Rosendal Sverige

Plats: Djurgården, Stockholm
Grundat: 1823-1827 av Karl XIV Johan
Arkitekt: Fredrik Blom
Arkitektur:Empir
Rum:cirka 17
Koordinater: 59°19'44.3"N 18°07'01.8"E
Rosendal Uppland Historia
Rosendals slott ligger på Djurgården i Stockholm.

Byggnaden var från början ett boställe för djurvaktare och på platsen fanns förr en mindre byggnad. 1791 donerade Gustav III byggnaden, med närliggande område, till sin kammarjunkare och gunstling Georg Johan De Besche1754-1814 som senare blev hovmarskalk hos änkedrottning Sofia Magdalena.

De Besche lät riva byggnaden som fanns där och uppförde istället en byggnad av trä och såg dessutom till att en bred väg höggs upp genom skogen fram till Rosendal. Han behöll dock inte slottet särskilt länge utan 1798 sålde han det till grevinnan Aurora De Geer1753-1806.

Rosendals slott
Målning av Axel Otto Mörner 1840-talet
Rosendals slott

1800-talet
Under Auroras tid uppfördes två flyglar på slottet. Själv brukade hon dock inte vistas så mycket på Rosendal utan bodde mest på Finspångs slott. Däremot lät hon hertig Fredrik Adolf disponera gården. 1802 sålde Aurora Rosendal till överhovjägmästaren, greve Mårten Bunge1764-1815.

Efter flera mellanhänder landade slottet 1816 slutligen i kronprins Karl Johans ägo (Karl XIV Johan från 1818). Han lät restaurera huvudbyggnaden samt uppförde även ett tvåvåningshus öster om denna, som nu för tiden kallas "Drottningens paviljong". Han spenderade även mycket pengar på fina möbler och mattor och liknande.

Rosendals slott
Gula salongen. Foto Leif Gren 2018
Rosendals slott
Röda salongen. Foto Leif Gren 2018

Eldsvåda
1819 brann dock hela huvudbyggnaden ner till grunden. På brandplatsen uppfördes efter en tid en ny byggnad, ritat av professorn i arkitektur, Fredrik Blom1781-1853. Han hade 1820 uppfunnit en metod att uppföra "flyttbara hus". Väggar, golv och tak transporterades i delar och sattes ihop på plats. Denna byggnad flyttades så småningom till sin nuvarande plats väster om slottet.

Grunden till det nya slottet lades 1823 och två år senare (1825) var slottet till det yttre klart och 1826 kunde kungen flytta in i den nedre våningen. Dock pågick 1827 ännu arbeten i den övre våningen. Utöver själva slottet fick Fredrik Blom även uppföra några andra byggnader, bland annat en vaktstuga som använder tekniken flyttbara hus inklusive ett slottsstall. Under Karl Johans tid anlades även en engelsk park.

Rosendals slott
Bibliotekskabinettet. Foto Leif Gren 2018
Rosendals slott
Karl Johans sängkammare. Foto Leif Gren 2018

Sommarpalatset
Det nybyggda Rosendal kallades från början 'sommarpalatset' eller enbart 'lustslottet' och hit åkte den kungliga familjen för att koppla av. Karl XIV Johan intog gärna sina middagar på Rosendal, dock var slottet inte avsett som bostad eftersom det inte fanns några sovrum.

När Oskar I övertog Rosendal 1844 lät han inreda sovrum så att man även kunde tillbringa natten på slottet. Han uppförde även ett orangeri 1848 och framför denna byggnad planterade han tre år senare en lind till minne av sitt barnbarn Louises födelse. Linden står ännu kvar.

Den 13 juni 1873 var det stor fest på Rosendal då man firade att det var femtio år sedan som den mycket omtyckta änkedrottningen Josefina kom till Sverige.

Rosendals slott
Foto från Google maps
Rosendals slott
Foto från Google maps

1900-nutid
Efter att Oscar II gått bort 1907 kom frågan upp om man inte skulle göra Rosendal till ett minnesmärke över den första Bernadotten, det vill säga Karl XIV Johan.

1911 enades kungens arvingar om att skänka Rosendals inventarier till Oscar II:s stiftelse och samtidigt ställdes slottet under Kungliga Djurgårdsförvalningens tillsyn. De flesta rummen i slottet återställdes i det skick som de hade haft på Karl Johans tid.

Rosendal är öppet för allmänheten och man kan boka guidade visningar. Se slottets hemsida.

Kartinfo för Rosendal
Koordinater: 59°19'44.3"N 18°07'01.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Rosendalsvägen 49, Stockholm
Telefon: 08-402 61 00
E-post: event@royalcourt.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, de kungliga slotten (Allhems)

Hemsidor:
» Runeberg

Inskrivet 2007-06-12 | Uppdaterat 2021-04-09