Österbybruk Sverige

Plats: I Films socken cirka 19 km norr om Uppsala i Uppland
Känt sedan: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1760-talet av Claes Grill
1770-talet av Henrik Vilhelm Peill
1820-talet av Per Adolf Tamm (interiör)
Arkitekt: 1750-talet Carl Hårleman (trädgården)
1760-talet Elias Kessler
1770-talet Erik Palmstedt (takhuven & mittpartiet)
Koordinater: 60°11'37.8"N 17°54'02.1"E
Österbybruk Uppland Historia
Österbybruks herrgård ligger i Films socken cirka 19 km norr om Uppsala i Uppland. Gården har kallats olika genom åren ibland för bara Österby och ibland Österby gård, Österby bruk, Österby herrgård och Österbybruks herrgård.

1400-talet
1451 köpte Gustav Vasas farfar, riddaren Johan Kristersson1426-1477 godset Örby av änkan Agneta EriksdotterDöd 1452 (Krummedik). I köpet ingick även Österby gård. När det blev arvsdelning 1512 kom Örby och Österby till Gustaf Vasas kusiner Brita och Märta. Efter att Gustav blivit kung drygt tio år senare gick arvet över till Kronan och kusinerna fick andra egendomar i stället, varefter kungen startade ett järnbruk med tillverkning av krigsmateriel. Under 1500-talet sköttes bruket av fogdar.

Österbybruk, Uppland
Foto Ola Ehn 1975
Österbybruk, Uppland
Foto Ola Ehn 1982

Släkten De Geer (ägare 1643-1758)
1633 arrenderade kronan ut godset till industrimannen bankiren och skeppsredaren Louis De Geer som tio år senare köpte hela egendomen inklusive järnbruket.

Louis De Geer
Louis De Geer
(1587-1652)
Vallonerna
Med vallonsmederna kom Österbybruk att blomstra under De Geers tid. De Geer lät ta hit valloner från Vallonien (södra Belgien) som vid den här tiden var världsledande på järnhantering. Dannemora gruvor, som ligger cirka tre kilometer från Österbybruk, hade järnmalm i toppklass vilket ledde till att vallonerna kunde framställa bättre järnkvalitet.

Även om släkten De Geer ägde Österbybruk i 115 år så bodde de aldrig på platsen utan de var bosatta i Holland. Efter Louis De Geers död 1652 ärvde sonen Laurens De Geer1614-1666 (38) Österbybruk. Laurent bodde i Amsterdam men skötte vissa diplomatiska uppdrag åt den svenska regeringen. Efter hans död 1666 övertog hans son Gérard De Geer1642-1687 (24) Österbybruk, men han ska dock aldrig ha besökt Sverige.

Efter Gérards död 1687 gick godset vidare till hans son Louis De Geer, som var i Sverige endast två gånger. Han ska ha blivit avskräckt av svenskarnas dryckesvanor och svurit på att aldrig återvända. Släkten De Geer fortsatte att äga Österbybruk fram till 1758.

Österbybruk, Uppland
Foto Jan Norrman 1993
Österbybruk, Uppland
Foto Jan Norrman 1995

Claes Grill
Claes Grill
(1705-1767)
Claes Grill (1705-1767)
Charles De Geer till Leufsta sålde 1758 Österbybruk till Claes Grill som var direktör i Ostindiska kompaniet och dennes halvbror Johan Abraham Grill.

1759 moderniserades den östra flygeln av Grill där han bodde med sin familj. Enligt en gammal karta från 1764 fanns då inget corps-de-logi på platsen där det nuvarande herrgården ligger. Så grunden för det nya huset måste ha påbörjats någon gång efter 1764 av Claes Grill. Efter Grills död 1767 så gick byggverksamheten över till hans måg grosshandlare Henrik Vilhelm Peill som var gift med Claes dotter Anna Johanna Grill. Inte förrän på 1780-talet ska allt ha varit färdigbyggt. Ritningarna till den nya herrgården utfördes av den tyske byggmästaren Elias Kessler som även ledde arbetet under de första åren.

Bruno Liljefors
Konstnären Bruno Liljefors som är känd för sina djurmålningar, ska mellan åren 1917-1932 ha bott på Österbybruk som då ägdes av Gimo-Österbybruk AB. Bruno ska dock inte ha känt sig så bekväm i den stora herrgårdsbyggnaden utan i stället inredde han en ateljée i brygghuset vid herrgårdsdammen.

Österbybruk, Uppland
Foto Flygtrafik AB, 1964

Nutid
Ägare är idag Stiftelsen Österbybruks Herrgård (2021) och gården är öppen för allmänheten, se mer på deras hemsida.

År Ägarlängd
1556 Till arv och eget under Kronan
1643 Louis De Geer (genom köp)
1652 Laurent De Geer (föregåendes son)
1666 Gerard De Geer (föregåendes son)
1687 Louis De Geer (föregåendes son)
1731 Maria Kristina & Margareta Elisabet (föregåendes systrar)
1731 Jean Jacques De Geer (genom köp)
1738 Anton De Geer (föregåendes son)
1756 Charles De Geer till Leufsta (föregåendes bror)
1758 Claes Grill & Johan Abraham Grill (genom köp)
1758 Anna Johanna Grill (Claes Grills dotter, halva genom arv). Gift med Henrik Vilhelm Peill
1802 Anna Johanna d.y. (genom köp, föregåendes svägerska)
1802 Per Adolf Tamm (föregåendes systerson, genom köp)
1823 Per Adolf Tamm (genom arv och köp)
1856 Föregåendes barn som bildade AB Österby bruk 1876
1876 AB Österbybruk
1917 Gimo-Österbybruk AB
1927-1983 Fagersta Bruks AB
1969- Stiftelsen Österbybruks Herrgård

Kartinfo för Österbybruk
Koordinater: 60°11'37.8"N 17°54'02.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Herrgårdsvägen 1, Österbybruk
Telefon: 0295-200 72
E-post: info@osterbybruksherrgard.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes Kungl. Hovbokhandel)

Hemsida:
» Bebyggelseregistret
» Fataburen 1934

Inskrivet 2021-08-17 | Uppdaterat 2021-08-17