Ökna Sverige

Plats: Vid sjön Runnviken i Bogsta socken i Södermanland
Känt sedan: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1876 av Johan Oscar Thorman
1907-1917 av Harald Funch & Elisabeth Nisser
Arkitekt: 1907-1909 Sven Silow
Rum:24
Koordinater: 58°53'22.7"N 17°09'01.4"E
Ökna Södermanland Historia
Ökna herrgård/säteri ligger vid sjön Runnviken i Bogsta socken 2,5 mil norr om Nyköping och 8 mil söder om Stockholm i Södermanland.

1400-talet
Öknas medeltidshistoria är inte så känd men gården borde ha varit en kronogård för i början av 1400-talet bodde här en underhäradshövding vilket leder till att bostaden bör ha varit lite finare än en vanlig byggnad.

Ökna, Bogsta socken
Vykort från lindebilder
Ökna, Bogsta socken
Vykort från lindebilder

Släkten Krumme
Under senare delen av 1500-talet tillhörde Ökna släkten Krumme och var då en del av deras stamgård Örboholm som låg en bit söder om Trosa. Senast 1586 blev dock Ökna ett självständigt säteri åt fru Estrid Krumme.

Harald Stake
Harald Stake
(1598-1677)
Harald Stake (1598-1677)
Harald föddes på Hönsäter gård i Västergötland i juni 1598. Två månader efter hans födelse dog hans far Erik Stake som varit kunglig rådgivare och ståthållare. Harald gick in på den militära banan där han lyckades utmärkt. Efter att Harald räddat Gustav II Adolf vid slaget vid Burgstall i Tyskland den 18 juli 1631 genom att fördriva ett ett kejserligt regemente kom han därefter att ingå i kungens nära krets. Han följde Gustav II Adolf i alla slag Tyskland, även i Lützen där kungen stupade 1632. Även på svensk mark kämpade Harald mot danskarna och vid Hasslebro utanför Höör i Skåne ska han ha med sitt kompani ha dödat hundratals snapphanar.

Ämbeten & titlar
Harald steg i graderna och blev bland annat överste (1638), landshövding i Skaraborgs län (1648), friherre (1654), guvernör i Bohuslän (1658), generalmajor av kavalleriet (1657), generallöjtnant (1659) och krigsråd (1664) för att nämna några av hans titlar.

Ökna, Bogsta socken
Foto TS Eriksson 2013
Ökna, Bogsta socken
Foto Kavelgrisen 2011

Rik man
År 1628 blev Harald (30) ägare till Ökna genom arv. Hans mormor var syster till tidigare nämnda Estrid Krumme. Harald var en rik man, förutom Ökna var han även friherre till Vik, herre till Hönsäter i Österplana socken och Lilla Bjurum i Vättlösa socken samt Forsby i Knivsta socken i Stockholms län. De sades om honom att han kunde resa från Bohuslän till Stockholm och alltid övernatta på egna gårdar. Harald gick bort på Hönsäter i september 1677 och hans dotter Ingeborg Stake ärvde då Ökna.

Många ägare
Fram till 1793 hade Ökna gått i arv mellan olika släkter men från 1798 till 1907 var det inte mindre än tio olika ägare som alla köpt godset.

1800-1900-talen
När kapten Johan Oscar Thorman blev ägare 1876 beskrivs Ökna som ett förfallet och ruttet hus och flyglarna revs ned. Man byggde också på en våning så huset nu fick två våningar. Thorman ägde Ökna fram till 1891 varefter det var två andra ägare.

1907 blev bruksägare Harald Funch 1869-1932 och hans hustru Elisabeth Nisser 1873-1943 ägare och de kom att äga godset i 25 år. De anlitade arkitekten Sven Silow1877-1909 (30) som gjorde ritningar som gav huset ett mer slottsliknande utseende med sina tornkrönta tak samt en trädgårdsanläggning med lusthus. Silow (31) gick bort redan 1909 men bygget pågick fram till 1917 då det fick det utseende det har idag.

Ökna, Bogsta socken
Foto Jan Norrman 1997
Ökna, Bogsta socken
Konvalescenthemmet. Vykort från lindebilder

Donation
Efter att Harald gått bort 1932 ärvde hustrun Elisabet Ökna där hon bodde fram till sin död 1943. Lite innan hon gick bort donerade hon Ökna till Södermanlands landsting för att de skulle driva gården som ett konvalescenthem för patienter från länets sjukhus. År 1948 startade också en lantbruksskola 'Öknaskolan' med plats för femtio elever. I början av 1970-talet avvecklades konvalescenthemmet.

År Ägarlängd
1586 Estrid Krumme till Ökna
1628 Harald Stake (föregåendes systers dotterson)
1677 Ingeborg Stake (föregåendes dotter)
1726 Carl Gustaf Silfversparre (föregåendes son)
1781 Föregåendes barn
1793 Anna Margareta Silfversparre (inlöst av föregåendes dotter)
1798 Aron Isac Silfversparre (föregåendes brorson genom köp)
1824 P. A. Fineld (genom köp)
1831 Otto Wilhelm Fabian Trolle-Löwen (genom köp)
1847 Nils Gustaf Gyllenberg (genom köp)
1851 Svante Carl Johan af Winklerfelt (genom köp)
1860 Hjalmar Fredrik Henric von Wright (genom köp)
1876 Johan Oscar Thorman (genom köp)
1891 Johan Samuel Hellberg (genom köp)
1897 F. Barnekow (genom köp)
1907 Harald Funch (genom köp)
1932 Elsbeth Funch (föregåendes änka)
1943 Södermanlands läns landsting (genom gåva)

Kartinfo för Ökna
Koordinater: 58°53'22.7"N 17°09'01.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)

Hemsida:
» Harald Stake

Inskrivet 2021-08-16 | Uppdaterat 2021-08-17