Pålsjö Sverige

Plats: Drygt 2 km norr om Helsingborg i Skåne
Känt sedan: 1430 (Pawelskiøb)
Ny/Ombyggt: 1663 av Johan Forsman Örnecrantz
1676-1679 av Magnus Paulin
1721-1746 av Wilhelm Gyllenskepp
1869-1873 av släkten Follin
1981-1983 av Helsingborgs kommun
Arkitekt: 1869 Christian Abraham
Arkitektur:Nyrenässans
Koordinater: 56°04'07.8"N 12°40'48.3"E
Pålsjö Skåne Historia
Pålsjö slott ligger drygt 2 km norr om Helsingborg i Pålsjö skog i Skåne och drygt 3 km från Sofiero slott.

1400-talet
Namnet Pålsjö är känt sedan 1430-talet då den danska släkten Bille var ägare. 1491 kallades stället för Pawelskiøb. Pålsjö har genom året haft många olika namn såsom Påvels gård, Stora Pålsjö, Påvelstorp och Påvelsköp.

Pålsjö slott, Skåne
Foto från 1850. Före ombyggnaden 1869.
Pålsjö slott, Skåne
Med kupol åren 1869-1873. Nodermann & Forthmeiier

Johan Forsman Örnecrantz (1600-1665)
År 1663 blev Johan Forsman1600-1665 ägare till Pålsjö. Han var generalguvernementskamrerare i Skåne, Halland och Blekinge 1658. Han började direkt efter köpet att uppföra en ny ståndsmässig huvudbyggnad. Året efter han köpt Pålsjö adlades han med namn Örnecrantz och eftersom han nu var adlig kunde han ansöka om säteriprivilegier, vilket han fick. Detta innebar att gården blev skattebefriad vilket endast var ett privilegium för adeln.

Magnus Paulin
Magnus Paulin
(† 1714)
Magnus Paulin (död 1714)
Under det skånska kriget 1676-1679 förstördes Örnecrantzs byggnad och det som fanns kvar stod övergivet åren 1679-1683. Eftersom en gård med säteriprivilegier krävde en viss standard och eftersom de inte uppfylldes längre drogs säterirättigheterna in 1687. Efter kriget blev Pålsjö svensk egendom och 1685 köpte Helsingsborgs före detta borgmästare Magnus Paulin egendomen som då kallades för Stora Pålsjö. Paulin började genast rusta upp det plundrade och förstörda godset men rent ekonomiskt hade han dock inte råd att bygga i sten utan det fick bli ett korsvirkeshus. Han lät även uppföra en kvarn och anlade en trädgård.

Under slaget vid Helsingborg 1710 som var en del av det stora nordiska kriget, drabbade Sverige och Danmark samman där 19 000 fotsoldater och 9 000 ryttare deltog. Den svenska fältmarskalken och befälhavaren Magnus Stenbock förlade då sitt högkvarter hemma hos Paulin på Pålsjö.

Pålsjö slott, Skåne
Foto Jan Norrman 1999
Pålsjö slott, Skåne
Foto från Google maps

Gyllenskepp & Pihl
Efter Paulins död övertog svärsonen och vice amiral Wilhelm Gyllenskepp1677-1755 Pålsjö. Han hade det gott ställt och rustade upp godset ännu mer. Han levde i 25 år där men när hans hustru Ottliana Paulin1686-1746 gick bort 1746 ville han inte bo kvar där längre utan sålde till Petter Pihl1704– 1759 d.y. som var borgmästare i Helsingborg. Pihl ska enligt källorna ha varit en härsklysten man som begärde att alla som gick förbi hans hus skulle lyfta på hatten, även om Phil själv inte var hemma. Han gav sina betjänter rätt att slå hatten av dem som inte lyfte på hatten självmant. Vid Phils död 1759 testamenterade han Pålsjö till fru Öllegård Maria Broome med villkor att hennes man rådmannen Andreas Cöster inte hade något att säga till om när det gällde Pålsjö.

Cöster
Samma år som Öllegård Maria Broome ärvt Pålsjö (1759) gav hon bort gården till sin son Michael Andreas Cöster1729-1786 (30). Cöster hade avlagt juridisk examen 1750 och fick senare titeln vice häradshövding. På Pålsjös ägor hittade han lera som visade sig kunna användas till fajanstillverkning och 1765 lät han uppföra en fajansfabrik en bit ifrån huset. 1770 fick han kommerskollegiets privilegiebrev för fabriken men verksamheten drevs bara i några år och lades sedan ned då rörelsekapitalet var för litet och efter att han blivit borgmästare i Växjö 1773.

Pålsjö slott, Skåne
Pålsjö slott, Skåne

1800-nutid
Under större delen av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet var släkten Follin ägare. 1869 byggdes huset om efter ritningar av den danske arkitekten Christian Abrahams och nu tillkom en takkupol, trappstegsgavlar och sadeltak. Fyra år senare togs takkupolen bort.

1908 köpte Helsingborgs stad jordegendomen och 1957 även slottet med parken. Efter att kommunen tagit över revs alla gamla torp på ägorna samt trädgårdsmästarbostaden och själva slottet började förfalla. 1981 beslöt man att rusta upp slottet ordentligt vilket tog ett par år varefter stadens parkförvaltning installerade sig där. De flyttade ut efter några år och Pålsjös rum är nu omgjorda till kontorslokaler.

Sedan 2006 är Slottsherren AB ägare (2021).

År Ägarlängd (urval)
ca 1430-1583 Danska släkten Bille
1583-1661 Ätten Krabbe
1663 Johan Forsman (Örnecrantz)
1685 Magnus Paulin
1721 Wilhelm Gyllenskepp (föregåendes svärson)
1746 Petter Pihl (genom köp)
1759 Öllegård Maria Broome (genom testamente från föregående)
Michael Andreas Cöster (föregåendes son, som gåva)
1774 Wilhelm Rander (genom köp)
1799 Ingrid Andersson (föregåendes änka)
1833 Fideikommiss flyttat till Västra Ramlösa
1834-1866 Carl Harald Follin, ryttmästare
1866-1957 Släkten Follin
1908 Helsingborg stad (jordegendomen)
1957 Helsingborgs stad (slottet med park)
2006 Slottsherren AB

Kartinfo för Pålsjö
Koordinater: 56°04'07.8"N 12°40'48.3"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
Slott och herrgårdar i Sverige (Fritzes Kungl. Hovbokhandel)

Hemsida:
» Svenska orter, atlas över Sverige
» Historiskt-geografiskt lexikon
» Byggnadsnämnden
» Scriptorum (1)
» Scriptorum (2)
» Magnus Paulin
» Magnus Paulin (bild)
» Släkten Phil
» Michael Andreas Cöster

Inskrivet 2021-08-15 | Uppdaterat 2021-08-16