Claestorp Sverige

Plats: Cirka 53 km norr om Norrköping i Södermanland
Känt sedan: 1400-talet (Lastorp)
Ny/Ombyggt: 1758 av Claes Stromberg (nuvarande)
Arkitekt: 1758 Carl Johan Cronstedt
Koordinater: 58°57'43.3"N 16°07'15.5"E
Claestorp Södermanland Historia
Claestorp ligger i Östra Vingåkers socken cirka 53 km norr om Norrköping och åtta kilometer sydväst om Katrineholm i Södermanland.

Lastorp
Claestorp hette från början Lastorp eller Lasstorp och har anor från medeltiden.

Claestorp, Södermanland
Foto tsjokvist 2014
Claestorp, Södermanland
Foto Holger Ellgaard 2018

Claes Stromberg
Claes Stromberg
(1699-1782)
Claes Stromberg (1699-1782)
1723 ärvde Claes Stromberg (24) Claestorp efter sin far Nils Stromberg. Claes utnämndes 1747 till hovmarskalk hos kronprins Adolf Fredrik och blev 1751 riksråd. 1732 gifte Claes (33) sig med grevinnan Ulrica Catharina Lewenhaupt1710-1777 (22) som var hovfröken hos Ulrika Eleonora mellan åren 1726-1732, överhovmästarinna 1754–1761 vid Lovisa Ulrikas hov samt tillfällig hovmästarinna hos prinsessan Sofia Magdalena 1766.

År 1754 blev Claes utsedd till guvernör åt kronprins Gustav (8) men utnämningen väckte missnöje hos ständerna och två år senare avgick han från guvernörsposten. Claes (83) gick bort på Claestorp i juni 1782 och begravdes i eget gravkor i Östra Vingåkers kyrka.

Claestorp, Södermanland
Foto Flygtrafik AB 1951
Claestorp, Södermanland
Foto Erik Liljeroth 1960-talet

Fideikommiss
År 1776, sex år före sin död, stiftade Claes fideikommiss för Claestorp för sin hustru Ulrika Catharinas brorson Claes Axel Lewenhaupt1757-1808 (19) eftersom han själv var barnlös. Allt sedan fideikommissets tillkomst har alla ägarna haft förnamn Claes.

Eldsvåda 1754
Den äldre huvudbyggnaden eldhärjades 1754 och över den kvarvarande källare lät Claes Stromberg uppföra den huvudbyggnad vi idag kan se. Claes bekostade även uppförandet av Östra Vingåkers kyrka som uppfördes mellan åren 1749-1753 samt även ett fattighus och ett sockenmagasin.

Nutid
Claestorp ägs ännu av familjen Lewenhaupt (2021) men man kan boka in konferenser och event. Se mer information på deras Hemsida.

Claestorp, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt
Claestorp, Södermanland
Fotograf Andreas Engfeldt

År Ägarlängd (urval)
1434 Bengt Gotskalksson Ulf
~ Arendt Bengtsson Ulf, riksråd (föregåendes son)
~ Gottskalk Arendtson (föregåendes son)
~ Johan Arentdson (föregåendes bror)
~ Erik Johanson Ulf (föregåendes son)
~ Kirstin Ulf
1500-tal Arvid Claesson Uggla
~ Brita Mikaelsdotter (Svarte Skåning) (föregåendes änka)
1558 Kungens arv och eget (sakfallsgods)
1565 Claes Arvidsson Uggla (som kunglig gåva)
1611 Knut Claesson Uggla (föregåendes son)
1621 Anna Josuadotter Gyllenhorn (föregåendes hustru som morgongåva)
1668 Sigrid Gyllenstierna (föregåendes systerdotter)
1700 Anna Catharina Fleming (föregåendes dotter)
1723 Claes Stromberg (föregåendes son). Fideikommiss instiftat 1776
1782 Claes Axel Lewenhaupt (föregåendes hustrus brorson)
1782 Claes Axel Lewenhaupt
1808 Claes Casimir Lewenhaupt
1848 Claes Magnus Lewenhaupt (föregåendes son)
1882 Claes Axel August Lewenhaupt (föregåendes brorson)
1932 Claes Adam Sten Lewenhaupt
1965 Claes Henric Lewenhaupt (föregåendes son)

Kartinfo för Claestorp
Koordinater: 58°57'43.3"N 16°07'15.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Claestorp, Katrineholm
Telefon: 0150-200 18
E-post: info@claestorp.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska män och kvinnor (Bonniers 1954)

Hemsida:
» Nils Stromberg (Claes Stromberg ingår)
» Claes Stromberg

Inskrivet 2021-08-12 | Uppdaterat 2021-08-13