Erstavik Sverige

Plats: Vid Erstaviken en mil sydost om Stockholm i Södermanland
Känt sedan: 1400-talet
Ny/Ombyggt: 1763-1765 av Herman Petersen
Arkitekt: 1763-1765 Jean Eric Rehn
Koordinater: 59°16'09.5"N 18°14'51.9"E
Erstavik Södermanland Historia
Erstavik herrgård ligger vid Erstaviken en mil sydost om Stockholm i Nacka socken i Södermanland.

1400-talet
Erstavik nämn som sätesgård första gången under Karl Knutsson Bondes tid då den förste innehavaren ska ha varit Otte Ulfsson (Björnram) som dog omkring 1457. Några år senare (1466) skrev sig lagmannen i Södermanland, riksrådet Peder Ragvaldsson Fargalt sig till Æstavik. Vid Peders död omkring 1499-1500 gick byggnaden vidare till dotter Margareta som var gift med Claus Kyle. I släkten Kyle stannade Erstavik i 144 år fram till 1644. Då fanns här en huvudbyggnad med tre flyglar.

Erstavik, Södermanland
Foto Arild Vågen 2020
Erstavik, Södermanland
Foto Henrik Ismarker 2011

Herman Petersen
Herman Petersen
(1713-1765)
Herman Petersen (1713-1765)
1761 köptes Erstavik av Herman Petersen. Han föddes i Göteborg 1713 som son till Abraham Petersen och Johanna Tham. Bägge föräldrarna gick bort 1729 när Herman var sexton år gammal. Året därpå drog han till stockholm där han började på ett handelskontor. Genom giftermål 1741 med Magdalena Bedoire 1713-1751 kom han i förbindelse med den framstående köpmansfamiljen Bedoire. Tillsammans med sin svåger Fredrik Bedoire startade han firman Petersen & Bedoire som snabbt blev betydelsefull för statens kopparhandel med Frankrike.

Ostindiska kompaniet
1747 blev Herman direktör i Svenska ostindiska kompaniet. Efter Fredric Bedoires död 1748 blev Herman också ensam ägare i firman Petersen & Bedoire. Han var genom åren delägare i ett flertag företag. Efter att hans fru Magdalena gått bort 1751 gifte han två år senare om sig med sin första frus kusin Charlotta Bedoire1725-1808 (28).

Erstavik, Södermanland
Foto Jan Norrman 1991

Nybyggnad
1761 köpte alltså Herman det gamla frälsegodset vid Erstavik som han lät riva och mellan åren 1763-1765 uppförde han i stället det huset vi idag kan se. Till sin hjälp tog han arkitekten Jean Eric Rehn. Förutom Erstavik ägde Herman även Petersenska huset vid Munkbron i Stockholm som han köpte 1757 samt Stora och lilla Nyckelviken i Nacka socken. Herman (51) gick bort 1765 och fem år efter hans död adlades hans söner 'af Petersen'.

Fideikommiss
Strax före sin död 1765 stiftade Herman fideikommiss på Erstavik som skulle gå till äldsta sonen Johan Abraham Petersen. Petersenska huset i Stockholm blev också fideikommiss och skulle gå till den yngsta sonen Herman Petersen. De två fideikommissen slogs efter en tid ihop till ett. Fideikommisset avvecklades 2015.

Erstavik, Södermanland
Interiör. Foto Eric Olsson 1965
Erstavik, Södermanland
Exteriör. Foto Eric Olsson 1965

Finbesök
Den 3 juli 1774 fick Erstavik besök av den blivande drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta som var på väg till sitt bröllop i Stockholm. Fyra dagar senare gifte hon sig med Hertig Karl (XIII) som var bror till Gustav III.

Nutid
Erstavik har ägts av släkten af Petersen sedan 1763 vilket de gör än idag (2021). Godset är privatägt och ej öppet för allmänheten.

År Ägarlängd
1400-tal Otte Ulfsson (Björnram)
1457 Nils Ottesson (föregåendes son)
~ Ragvald Månsson Fargalt (genom köp)
1485 Peder Ragvaldsson Fargalt (föregåendes son)
1499 Margareta Pedersdotter (föregåendes dotter)
1550 Hans Kyle (föregåendes son)
1583 Erik Kyle (föregåendes son)
1617 Gabriel Kyle (föregåendes son)
1644 Claes Bielkenstierna (föregåendes hustrus bror)
1662 Elsa Ebba Bielkenstierna (föregåendes dotter)
1675 Knut Leijonhufvud (föregåendes son)
1700 Charlotta Eleonora Lewenhaupt (genom köp)
1717 Olof Törnflycht (genom köp)
1737 Hedvig Ulrika Posse (föregåendes änka)
1762 Carl Fredrik & Christina Törnflycht (föregåendes änka)
1763 Herman Petersen (genom köp)
1765 Fideikommiss instiftat
1765 Johan Abraham af Petersen (föregåendes son)
1795 Herman af Petersen (föregåendes bror)
1814 Herman af Petersen, löjtnant (föregåendes son)
1840 Carl Herman af Petersen, kapten (föregåendes son)
1843 Herman Magnus af Petersen, hovjägmästare (föregåendes son)
1903 August Herman af Petersen, kammarherre (föregåendes son)
1943 Magnus Herman Oscar af Petersen (föregåendes son)
~ Släkten af Petersen
2015 Fideikommiss avvecklat
~ Släkten af Petersen

Kartinfo för Erstavik
Koordinater: 59°16'09.5"N 18°14'51.9"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början
• Svenska män och kvinnor (Bonniers 1954)

Hemsida:
» Svenska fideikommiss
» Otte Ulfsson (Björnram)
» Herman Petersen

Inskrivet 2021-08-12 | Uppdaterat 2021-08-12