Johannishus Sverige

Plats: Vid Listerbyån i Hjortsberga socken, 15 km nordost om Ronneby i Blekinge
Känt sedan: 1660 (Dagtorp)
Ny/Ombyggt: 1772-1779 av Carl Wachtmeister
Arkitekt: 1772-1779 Carl Fredrik Adelcrantz
Arkitektur:Nyklassicism
Koordinater: 56°14'44.0"N 15°24'51.5"E
Johannishus Blekinge Historia
Johannishus ligger vid Listersjön i Hjortsberga socken, cirka 15 km nordost om Ronneby i Blekinge.

Dagtorp & Skunckenberg
Johannishus med tillhörande arbetarbostäder och ekonomibyggnader är Blekinges största jordegendom. Från början kallades godset för Dagtorp efter byn som ligger i närheten. I slutet av 1660-talet köpte landsdomare Nils Skunck flera frälsehemman här och efter att han fått säteriprivilegier 1670 grundade han Skunckenberg säteri. Säteriprivilegier innebar att gården blev skattebefriad vilket endast var ett privilegium för adeln.

Johannishus, Blekinge
Konstnär Carl August Ehrensvärd ca 1790
Johannishus, Blekinge

Hans Wachtmeister
Hans Wachtmeister
(1641-1714)

Hans Wachtmeister (1641-1714)
År 1684 köpte Hans Wachtmeister godset. Hans var överbefälhavare över flottan som var förlagd till Karlskrona och i staden lät han uppföra ett residens. Men 1684 köpte han alltså Skunckenberg som det då kallades och som låg en bit utanför Karlskrona. Det var då en rödmålad träbyggnad i två våningar.

Fideikommiss 1712-1964
Två år före sin död instiftade Hans Wachtmeister fideikommiss för Johannishus, vilket förövrigt ska ha varit ett av de första i Sverige. I fideikommisset ingick även Tromtö herrgård som uppfördes på 1830-talet av Agathe Wachtmeister. År 1964 kom en lag om avveckling av fideikommisser och i stället inrättades detta år Johannishus Fideikommiss AB

Johannishus, Blekinge
Foto Sendelbach 2005
Johannishus, Blekinge
Foto Andreas Engfeldt 2020

Omtvistat namnbyte
När namnbytet från Skunckenberg till Johannishus skedde och varför finns det olika uppgifter om. Vissa källor anger att det var Hans Wachtmeister som ändrade namnet till Johannishus efter sitt eget förnamn. Hans kan ju vara en förkortning till Johannes. Han ska redan i sitt grevebrev 1687 ha fått tillstånd till att kalla sig 'Wachtmeister af Johannishus'.
Andra källor uppger att det ändrades 1769 efter släktens gård i Livland och i så fall var det Hans sonson Carl Wachtmeister som ändrade namnet. Man har dock inte hittat något hus i Livland som ska ha hetat Johannishus. Osäkra uppgifter med andra ord.

Johannishus, Blekinge
Foto Andreas Engfeldt 2020
Johannishus, Blekinge
Foto Andreas Engfeldt 2020

Carl Wachtmeister (1720–1792)
År 1753 övertog överstelöjtnant och greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister (33) Johannishus. Han var sonson till Hans Wachtmeister.

Ekonomibyggnaderna i trä och gråsten lät Carl uppföra på 1760-talet och mellan åren 1772-1779 ersatte han den rödmålade träbyggnaden i två våningar som stod här mot det nuvarande godset.

Johannishus, Blekinge
Foto Jan Norrman 1996

Nutid
Johannishus är privatägt men det finns en gårdsbutik och man kan beställa ett gårdsvisning, se mer på deras hemsida.

År Ägarlängd
före 1668 Erik & Henning Quitzow
1668 Nils (Nicolaus) Skunck
1676 Carl Skunck (föregåendes son)
1679 Carl Gustaf Skytte
1684 Cornelis Ankarstjerna
1684 Hans Wachtmeister
1712 Fideikommiss instiftat
1714 Sophia Lovisa von Ascheberg (föregåendes änka)
1720 Carl Hans Wachtmeister
1736 Sofia Dorotea von Metsch (föregåendes änka)
1753 Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister (föregåendes son)
1792 Hilla Birgitta Trolle (föregåendes änka)
1808 Hans Wachtmeister, landshövding (föregåendes sonson)
1827 Agata Wrede af Elimä (föregåendes änka)
1890 Hans Wachtmeister d.y. landshövding (föregåendes son)
1905 Hans (Hansson) Wachtmeister, generaldirektör (föregåendes son) (uppförde gårdskvarnen)
1929 Axel Hans Edvard (Axelsson) Wachtmeister, ryttmästare (föregåendes brorson)
1949 Hans Wilhelm (Axelsson) Wachtmeister, kapten (föregåendes son)
1964- Johannishus Fideikommiss AB

Kartinfo för Johannishus
Koordinater: 56°14'44.0"N 15°24'51.5"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Möllerydsvägen 11, Johannishus
Telefon: 0457-45 65 60
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Inskrivet 2021-08-10 | Uppdaterat 2021-08-10