Kaggeholm Sverige

Plats: Knappt tre mil väster om Stockholm på ön Helgö i Ekerö socken
Känt sedan: 1287 (Helgö gård)
Ny/Ombyggt: 1720-tal av Isaac Funck & Eleonora Lindschöld
Arkitekt: 1720-tal Nicodemus Tessin d.y.
Koordinater: 59°17'00.5"N 17°39'46.8"E
Kaggeholm Uppland Historia
Kaggeholm ligger på ön Helgön (den heliga ön) i Ekerö socken, knappt tre mil väster om Stockholm.

Helgö gård
Sätesgården 'Helgö gård' nämns redan 1287 i ett pantbrev och tillhörde i början av 1300-talet riksrådet och riddaren Nils Abjörnsson och efter hans död övertog dotter Ingeborg Nilsdotter gården. Sedan var det några olika ägare men på 1620-talet kom det i riksråd och friherre Johan Skyttes ägo. Efter Skyttes död 1645 blev Lars Kaggs ägare.

Kaggeholms slott
Gripenhielms Mälarkarta från 1689.
Bild från Svenska slott och herresäten
Kaggeholms slott
Akvarell från 1790.
Bild från Svenska slott och herresäten

Lars Kagg
Lars Kagg
(1595-1661)
Lars Kagg (1595-1661)
Vid fjorton års ålder var Kagg i hovtjänst hos Karl IX hustru drottning Kristina. Vid hennes hov blev Kagg nära vän med den jämnårige Gustav Adolf som gjorde Kagg till liv- och kammardräng. Han följde senare med Gustaf Adolf i kriget mot Danmark. Åren 1614-1615 deltog Kagg i fälttåget mot Ryssland och året därpå var han i Moritz av Oraniens regemente där han stannade i tre år. 1622 blev han överstelöjtnant och fyra år senare kommendant i Dirschau. Åren 1628-1633 var han överste för Jönköpings infanteri och blev tio år senare generalmajor över hela armén. Slutligen fick han fältmarskalks titel samt lite senare även greves titel samt blev riksmarsk 1660.

År 1645 bytte Kagg till sig gården som då kallades Vettersjö eller Vestersjö och det var nu som godset bytte namn till Kaggeholm. På Kaggs tid var Kaggeholm ett rödmålat trähus. Förutom Kaggeholm ägde Kagg även Fjällskäfte gård i Floda socken.

Kaggeholms slott

Eleonora Lindschöld (1681-1731)
1718 ärvde Eleonora Lindschöld Kaggeholm efter sin mor Elisabet Cronström som var änka efter greve Erik Lindschöld. Eleonoras far hade varit kunglig rådgivare, statssekreterare, kansliråd, kansler samt lärare åt Karl X Gustav:s utomäktenskapliga son Gustav Karlsson. Eleonora var gift med Isaac Funck1679-1735 och på 1720-talet ersatte de det rödmålade trähuset med ett i sten.

1700-talet
När ägare Claes Robert Charpentier gick bort 1782 gav han gården som fideikommiss till sin systerson kapten Gustaf Emanuel Silfversvan. När sistnämnda gick bort 1809 övergick godset till hans son ryttmästare Claes Gustaf Silfversvan som 1822 flyttade över fideikommisset på en annan gård och sålde Kaggeholm till grosshandlaren Gerhard Billborg.

Kaggeholms slott
Salongen. Foto Svenska slott och herresäten ca 1900
Kaggeholms slott

1800-talet
Mellan åren 1842-1851 ägdes Kaggeholm av lagman Sven Fredrik Lindequist som gjorde stora förbättringar på gården. Under Johan Efraim Lundgren ägartid som var 1857-1862 restaurerades huvudbyggnaden. 1896 köptes Kaggeholm av Fredrik Vult von Steijern. Han var huvudredaktör för Dagens Nyheter i slutet av 1800-talet och var en kräsen bibliofil och på Kaggeholm samlade han ett stort bibliotek på över 11 000 band med rariteter inom historia, vitterhet, personhistoria och topografi. Stora delar har donerats till Kungliga Biblioteket.

Den siste private ägaren blev bankdirektören Martin Aronowitsch1880-1939 utförde i huvudsak det utseende det har idag.

Kaggeholms slott
Foto Henrik Ismarker 2011

1900-nutid
1942 köpte Lewi Pethrus Kaggeholm. Han var aktiv inom pingströrelsen och rörelsen beslutade att grunda en folkhögskola, vilket förlades till Kaggeholms lokaler. 2018 flyttades skolan till Rörstrands slott och Kaggeholm såldes till Sisyfosgruppen.

År Ägarlängd
1300-tal Nils Abjörnsson (Sparre) i början av 1300-talet
1358 Ingeborg Nilsdotter (föregåendes dotter)
1500-tal Björn Pedersson (Bååt)
1570 Föregåendes barn från bägge giftermålen
1645 Lars Kagg (genom byte)
1661 Agneta Ribbing (föregåendes änka)
1684 Erik Lindschöld (genom köp)
1690 Elisabet Lindschöld (föregåendes änka)
1718 Eleonora Lindschöld (föregåendes dotter) gift med Isaac Funck
1744 Gustaf Boneauschiöld, statssekreterare (genom köp)
1758 Ulrika Boneauschiöld (föregåendes dotter)
1770 Mauritz Posse (genom köp)
1776 Claes Robert Charpentier, generallöjtnant (genom köp)
1782 Gustaf Emanuel Silfversvan, kapten (föregåendes systerson)
1809 Claes Fredrik Silfversvan (föregåendes son)
1822 Gerhard Billborg, grosshandlare (genom köp)
1824 J. P. Schön (genom köp)
1836 Fredrik Christoffer Ridderstolpe, friherre (genom köp)
1841 Fritz Åkerhielm (genom köp)
1842 Sven Fredrik Lindequist, lagman (genom köp)
1851 Johan Lind, brukspatron och George Wilson (genom köp)
1853 Pontus Kleman (genom köp)
1857 Johan Efraim Lundgren (genom köp)
1862 Lars Petter Widstrand, kamrer (genom köp)
1868 Johan af Kleen, generallöjtnant (genom köp)
1879 S. Berent, konsul (genom köp)
1895 N. O. Näs och N. A. Forsgren och E. O. Sjödin (genom köp)
1896 Fredrik Vult von Steijern (genom köp)
1913 Axel Cronstedt (genom köp)
1917 Martin Aronowitsch (genom köp)
1942 Lewi Pethrus (Pingströrelsen genom köp)
2018 Sisyfosgruppen

Kartinfo för Kaggeholm
Koordinater: 59°17'00.5"N 17°39'46.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Kaggeholm, Ekerö
Telefon: 08-560 222 50
E-post: info@kaggeholmsslott
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar (Hellstedt)

Hemsida:
» Riksarkivet (Kagg)
» Svenska slott och Herrsäten vid 1900-talets början

Inskrivet 2021-07-26 | Uppdaterat 2021-07-26