Vallen Sverige

Plats: 12 km sydost om Laholm, Halland
Grundat: 1300-talet av Peder Laxmand
Ny/Ombyggt: 1507-1518 av Henrik Krummedige
1801-1817 Otto Vilhelm Burenskiöld
Arkitektur:Empir
Rum:cirka 40
Koordinater: 56°25'46.7"N 13°07'36.8"E
Vallen Halland Historia
Slottet Vallen (ibland även Wallen, Valden) ligger drygt 12 km sydost om Laholm, i Våxtorps socken i Halland.

1400-talet
Redan vid medeltidens mitt var Vallen sätesgård för den skånska uradelssläkten Laxmand. Riddaren Peder Laxmands1345-1401 söner Aage och Poul skrev sig båda till Vallen, Aage Laxmand1382-1424 i en skrivelse den 23 juni 1419 då han som riksråd undertecknade ett förbund mellan Erik av Pommern och kung Vladislav II1348-1434 av Polen och den andre sonen Poul Pedersen Laxmand1380-1443 i en skifteshandling år 1425.

Aage Pedersen Laxmand var riksråd och hövitsman i Värmland, där han sägs ha stupat 1424 varefter hans bror Poul ärvde Vallen eftersom Aage var barnlös. Poul Pedersen Laxmand var gift med Lisbeth Krummedige som var dotter till kungens hovmästare Erik Krummedige. Paret fick sonen Peder LaxmandDöd 1467 som efter föräldrarnas bortgång ärvde Vallen.

Vallen, Halland
Foto Anders Stålklint
Vallen, Halland
Foto Anders Stålklint

Poul Laxmand (1450-1502)
1488 ärvde Poul Laxmand1450-1502 och hans systrar Vallen, vilka Poul löste ut och blev ensam ägare. Poul var en av ledarna i högadelns kamp mot kungamakten. Under sin livstid skaffade han sig många gods och gårdar som la grunden till hans politiska maktställning. Enbart på Själland och Fyn ägde han fyra huvudgårdar med niohundra underlydande bondgårdar, fjorton kvarnar och sju hus i olika städer. Utöver dessa förlänades han med Sölvesborg och Krogen (Kronborgs föregångare) och 1489 utnämndes han till rikshovmästare, det vill säga kungens närmaste man.

Som kungens närmaste man skaffade han sig snart fiender, bland annat ärkebiskop Birger Gunnersen1140-1519. I en skrivelse 1501 anklagar ärkebiskopen flera av adelsmännen, och främst Poul Laxmand för högförräderi då han ansåg att flera gods orätt fråntagits domkyrkan. Poul hann aldrig ställas inför rätta för en dag i juni 1502 mördades han på Højbro i Köpenhamn varefter kroppen slängdes i vattnet. En månad senare ska kungen ha deklarerat att Poul stått i förbindelse med svenskarna och några av hans gods köptes därefter av ärkebiskopen som i sin tur skänkte dem till domkyrkan. Dessa kom senare att lägga det ekonomiska grunden till Lunds universitet. Vallen gick därmed ur den Laxmandska släktens ägo.

Vallen, Halland
Vallen, Halland
Foto Anders Stålklint

1500-talet
1503 köptes egendomen av det dansk-norska riksrådet Henrik Krummedige1473-1530. År 1507 intogs och härjades Vallen av svenskarna (Halland tillhörde ju Danmark då) under befäl av 'Danmarks gissel' Åke Hansson TottDöd 1510, en av Svante Stures härförare. Året därpå återtog danskarna Laholm inklusive Vallen, varpå Krummedige byggde upp slottet igen vilket troligen skedde någon gång under åren 1508-1518 då han satt som länsman på Laholm. Han bodde då på Vallen som han starkt befäst med murar, vallar och gravar.

Under fejderna mellan Kristian II och Sten Sture hade Krummedige överbefälet över allt krigsfolk i Halland. Efter hans död 1530 levde hans änka Anna Rud kvar på Vallen i sex år då hon dog och dottern Sofia tog över. Hon ärvde förutom Vallen även Månstorp och Ellinge slott i Skåne samt gods i både Norge och Danmark.

Jørgen Bille (1520-1601)
Jørgen Bille ärvde Vallen 1573 efter sin ogifta bror Hartvig. Jørgen var ämbetsman på Bäckaskogs kloster 1552, befallningsman i Blekinge 1567 och 1578 Sölvesborgs län. Han flyttade till Vallen och i Våxtorps kyrka byggde han ett gravkor som bär hans initialer.

1600-talet
I början av 1600-talet ärvdes Vallen av det danska riksrådet Eske Lavesen Brock1560-1625. Han deltog i kriget mot Sverige och var sedan en av de danska förhandlarna vid freden i Knäred 1613 där bland annat Axel Oxenstierna, Gustaf Stenbock, Henrik Horn samt Nils Bielke deltog från svensk sida.

Eske har skrivit dagböcker som ger en intressant inblick i en dåtida adelsmans liv. Han ska ha druckit ganska mycket och vid flera tillfällen ihop med självaste kung Kristian IV, bland annat den 3 oktober 1608 på slottet i Köpenhamn.

Vallen, Halland
Baksidan av slottet. Foto Lars Kennerstedt 1991
Vallen, Halland
Ena flygeln. Foto Lars Kennerstedt 1991

Halland blir svenskt
År 1654 blev Halland svenskt i och med freden i Brömsebro, och samma år övergick även Vallen från att ha varit danskt till att bli svenskt då den svenska landsdomaren Magnus Durell övertog det efter dansken Henrik Gyldenstierna.

Drygt tjugo år efter att godset blivit svenskt, invaderades det av den danska armén under kriget 1676-1679. Danskarna uppehöll sig elva dagar vid Vallen där de förstörde det mesta, varpå sedan snapphanarna brände ner den gamla borgen.

Efter kriget, år 1688, gavs en beskrivning av byggnadens tillstånd och av den beskrivs borgen som en kringbyggd gårdsfyrkant med omgivande vatten och med en närliggande ladugård.

1700-talet
År 1712 ärvdes godset av tre bröder från en syskonskara på tolv. Alla tre bröderna hade valt krigsyrket, men bodde på Vallen då de inte var ute på tjänstgöring. En av bröderna, Carl Gustaf Meck, deltog i det stora nordiska kriget och tillfångatogs vid kapitulationen vid Dnepr 1709 och tillbringade därefter tretton år som fånge i Tobolsk i västra Sibirien. Han kom dock hem igen, 44 år gammal, och utnämndes 1723 till major.

Otto Vilhelm Burensköld (1752-1825)
Den 1 april 1800 brann slottet igen och den dåvarande ägare hovjägmästare Otto Vilhelm Burensköld återuppförde byggnaden till det utseende vi ser idag. Under pågående arbete att bygga upp godset igen hittade man ett skelett med ett spädbarn inmurad i den 1,8 meter tjocka muren tillsammans med ett 'breviarium' (katolsk bönbok). Vem hon och barnet var och varför de blivit inmurade i väggen är än idag oklart.

Original
'Otto på Vallen' som Otto Vilhelm Burensköld kallades sägs ha varit ett riktigt original. Han använde bara två olika dräkter, den ena av blått och den andra av grått hemvävt vadmal. Den blå hade stora guldknappar och den andra stora silverknappar. Till detta bar han en stor vid hatt samt en stor slängkappa. Otto omkom genom ett vådaskott 1825 och hans son, Fale Henrik Burensköld, omkom på samma sätt två år senare.

År

Ägarlängd

1300-talet Peder Laxmand
Han son Aage Pedersen Laxmand
Hans son Peder Aagesen Laxmand, g.m. Tale Gotskalksdatter
1402 Deras son Aage Pedersen Laxmand
Hans bror Poul Pedersen Laxmand g.m. Lisbet Eriksdatter Krummedige
Deras son Peder Poulsen Laxmand g.m. Margrete Torkildsdatter Brahe till Rännenäs
1488 Deras son Poul Pedersen Laxmand, g.m. Inger Holgersdatter Munk
1502 Indragen till kronan
1503 Genom köp Henrik Krummedige, g.m. Anne Jørgensdatter Rud
1530 Deras dotter Sophie Henriksdatter Krummedige, g.m. Eske Bille
1552 Deras son Hartvig Bille, ogift
1573 Hans bror Jørgen Bille, g.m. Margrete Brock
1601 Deras son Eske Bille, g.m. Hedvig Gjøe
1619 Föregåendes kusin Eske Brock, g.m. Christence Viffert
1625 Deras dotter Jytte Brock, g.m. Jørgen Skeel
1631 Genom byte Henrik Gyldenstierna, g.m. Lisbet Podebusk
1654 Genom köp Magnus Durell, g.m. Birgitta von Krakau
1677 Föregåendes änka Birgitta von Krakau
1686 De föregåendes dotter Magna Birgitta Durell, g.m Erik Johan Meck
1712 Deras söner Carl Gustaf Meck, g.m. Henriette Skytte
Jacob Johan Meck, g.m. Christina Margareta Skytte
Magnus Fredrik Meck, g.m. Clara Sabina Lilliehöök
1739 Sistnämndes änka, Clara Sabina Lilliehöök
1758 Hennes dotter Magdalena Eleonora Meck, g.m. Johan Jacob Burensköld
1766 Deras son Otto Vilhelm Burensköld, g.m. Helena Margareta Skytte af Sätra
1825 Deras barn Fale Henrik och Eleonora Helena Burensköld
1827 Eleonora Helena Burensköld, g.m. Adolf Mauritz Carlheim-Gyllensköld
1870 Deras son Adolf Theodor Carlheim-Gyllensköld, g.m. Beata Cecilia Maria von Geijer
1909 Deras son Adolf Bengt Carlheim-Gyllensköld, g.m. Tora Gerda Sophie Castenschiold
1932 Genom köp Margit Gisle
1939 Genom köp av borgen Charles W. MacKelvery, g.m. Karin Ebba Sophie Kofoed-Fernström

Kartinfo för Vallen
Koordinater: 56°25'46.7"N 13°07'36.8"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Vallens Säteri, Våxtorp
Telefon: 0739-62 90 04
E-post: info@hallenheim.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början

Hemsidor:
» Halländska herregårdar
» Peder Aagesen Laxmand d.ä.
» Aage Pedersen Laxmand
» Poul Pedersen Laxmand d.ä.
» Poul Pedersen Laxmand d.y.

Inskrivet 2020-04-13 | Uppdaterat 2021-06-21