Amalienborg, Köpenhamn

Plats:
Köpenhamn, Danmark
Grundat:
1669-1673 av Sophie Amalie
Om/tillbyggt:
1750-1754 av Adam Gottlob Moltke (Christian VII:s palats)
1750-1760 av Christian Frederik Levetzau (Christian VIII:s palats)
1750-1754 av Severin Løvenskjold (Christian IX:s palats)
1750-1760 av Joachim Brockdorff (Frederik VIII:s palats )
Arkitekt:
Christian Joseph Zuber
Nicolai (Niels) Eigtved
Philip de Lange
Koordinater:
Amalienborg Hovedstaden Historia
Amalienborg ligger i Köpenhamn, region Hovedstaden på Själland, Danmark

Amalienborg är namnet på en plats där fyra palats ligger runt ett åttkantigt torg. Slotten byggdes från början åt fyra olika adelsfamiljer i början av 1750-talet, på samma mark där slottet Sophie Amalienborg stått innan det brann ned 1689.

De fyra husen ser likadana ut på utsidan men är olika invändigt. Efter att Christiansborgs slott brunnit ned 1794 köptes de fyra palatsen av staten till den kungliga familjen. Amalienborg är idag den danska kungens residens under vinterhalvåret.
Christian VII:s palats
Foto Ib Rasmussen - 2006

Sophie Amalienborg
Sofia Amalia Men – vi börjar från början…
Det första slottet som stod här var ett lustslott i italiensk stil som uppfördes redan 1669-1673 av kung Fredrik III:s hustru, Sophie Amalie (därav namnet Sophie-Amalienborg). Man vet inte säkert vem arkitekten var men man tror att Albertus Mathiesen och italienaren Giuseppe Francesco Borri har haft ett finger med i spelet. Sistnämnde hade ett stort inflytande över kungen - innan han föll i onåd och var tvungen att fly hals över huvud ur landet.

Slottet stod färdigbyggt 1673, tre år efter att Fredrik avlidit. Sophie Amalie (42) fick därför inreda sitt lustslott som ett änkesäte istället. Där hade hon hovfester och uppförde operor och teatrar, fram till sin egen död femton år senare (1685).

Den 15 april 1689, fyllde Fredrik och Amalies son, Kristian V 44 år, och dagen till ära skulle firas med fest och opera. För att kunna ta in mer folk hade man byggt ett tillfälligt operahus som hade nästan 200 sittplatser. För att också "vanligt" folk skulle få möjlighet att se beslutade kungen att operan skulle spelas igen, fyra dagar senare. Den 19 april fylldes därför operahuset upp med folk igen - när tragedin slog till, en oljelampa exploderade och hela huset började brinna. Folk fick panik och eftersom dörrarna gick inåt, och folk trängde på, kunde de inte öppnas – och cirka 180 människor brann inne. Efter endast en kvart hade operahuset brunnit ned, varefter elden spred sig vidare och nådde fram till Sophie Amalies slott - som också brann ned. Sophie-Amalienborgs slott blev alltså inte gammalt, endast 16 år efter det var färdigbyggt var det borta.

Christian VII:s palats (Moltkes palats)
Christian VII Christian VII:s palats uppfördes åren 1750-1754. Från början uppfördes huset åt överhovmarskalk Adam Gottlob Moltke.
Idag är Christian VII:s palats drottningens gäst- och representationspalats, och är ibland öppen även för allmänheten i samband med utställningar. Det blev 1996 återinvigt efter en grundlig restaurering. I palatset finns några av Danmarks förnämsta ornamenterade rum.
Christian VII:s palats
Foto Dennis Jarvis, flickr - 2009

Christian VIII:s palats (Levetzaus palats)
Christian VIII Christian VIII:s palats byggdes för konferensråd Christian Frederik Levetzau åren 1750-1760. Efter Christianborgs slottsbrand 1794 köpte arvprins Frederik palatset.
1839 blev prins Christian Frederik kung under namnet Christian VIII, och palatset uppkallades då efter honom. Han dog 1848 och änkedrottningen 1881 varefter en del av slottet användes av utrikesministeriet. Slottet används idag av kronprins Frederik som bostad och till representativa ändamål, och vissa delar är inrett som museum för den kungliga Glücksburgska ätten.
Christian VII:s palats
Foto James, flickr - 2016

Christian IX:s palats (Løvenskiolds och Schacks palats)
Christian IX Christian IV:s palats började byggas 1750 efter byggmästare Eigtveds projekt, men leddes dock av arkitekterna Christian Joseph Zuber och senare Philip de Lange. År 1754 kom byggherren, Severin Løvenskjold i ekonomiska svårigheter och var tvungen att sälja huset till grevinnan Anne Sophie Schack, som övertog palatset med tanken att hennes styvsonson, Hans Schack, skulle ta över. En kort tid därefter brann palatset vilket gjorde att byggtiden drog ut några år på tiden.

Efter att Christiansborg slott brann 1794 stod kungafamiljen utan tak över huvudet. Några dagar senare köptes Schacks palats till kronprins Frederik (VI) och Moltkes palats till kung Christian VII.
Christian VII:s palats
Foto Aidan Wakely-Mulroney, flickr - 2007

Frederik VIII:s palats (Brockdorffs palats)
Fredrik VIII Brockdorffs palats uppfördes 1750-1760 åt baron Joachim Brockdorff under hovbyggmästare Nicolai (Niels) Eigtveds ledning. Efter Brockdorffs död 1763 övertog överhovmarskalk Adam Gottlob Moltke byggnaden, som två år senare sålde huset till kung Frederik V (42). Han inrättade 1767 en militärakademi på slottet och byggde även om det invändigt. Efter slaget vid Köpenhamn 1801 (ett av Napoleons krig) behövdes det ännu fler officerselever och för att få plats med alla byggde man på slottet med en våning, vilket man förövrigt redan hade gjort med de tre andra palatsen runt Amalienborg några år tidigare.

Efter att Frederik VI:s dotter Vilhelmina år 1828 gift sig med tronföljaren Frederik (VII) ville hennes far att det nygifta paret skulle bo i Frederik VIII:s palats. Därmed fick militärakademin flytta ut, varefter en grundlig ombyggnad i empirstil genomfördes.
Efter att Frederik VIII blev kung 1906 uppkallades huset efter honom. 1935-1936 renoverades huset igen då det dåvarande tronföljarparet Frederik (IX) och Ingrid bodde där. Ingrid, som för övrigt var dotter till svenska kungen Gustav VI Adolf, bodde i palatset till sin död år 2000.
Christian VII:s palats
Foto Dennis Jarvis, flickr - 2009

 Amalienborg har varit inspelningsplats för:
» Borgen (2010)
» Zulu Royal (2004)
» En kongelig familie (2003)
» Enough Rope with Andrew Denton (2003)
Kartan visar platsen för Amalienborg
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Danske slotte og herregårde (2) Sjælland

Hemsidor:
» Runeberg.org - Amalienborg
» Wikipedia - Adam Gottlob Moltke
Inskrivet 2008-02-07 | Uppdaterat 2017-04-14
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27