S:t Clemens

Plats:
Strax ovanför Botaniska trädgården, Visby, Gotland
Grundat:
1200-talets mitt
Koordinater:
S:t Clemens Gotland Historia
Sankt Clemens församlingskyrka är belägen strax ovanför botaniska trädgården i Visby innerstad. Kyrkan är en av Visbys bäst undersökta och dess byggnadshistoria är ganska väl utredd.

Kyrkan har haft flera föregångare, den äldsta, som var en vanlig romansk landsbygdskyrka, byggdes redan på 1100-talet.

Den nuvarande kyrkan byggdes i mitten av 1200-talet, och kan ha uppförts som församlingskyrka åt danska köpmän. Stilen var påverkad av westfaliska kyrkor och detta kom senare att bli vägledande för många av kyrkorna som byggdes på Gotlands landsbygd - där sparsam och enkel utsmyckning var utmärkande.
S:t Clemens ruin
Foto taget av mig 2007.

Helgonet sankt Clemens
Clemens I av Rom var påve i Rom omkring åren 91-101. Han blev förvisad av kejsare Trajanus till halvön Gallipoli och efter att han där omvänt många till kristendomen dömdes han till döden. Han led martyrdöden genom att sänkas i havet med ett ankare om halsen. Han är sjöfararnas skyddshelgon.

På grund av de många gravar som påträffats både i och utanför kyrkan tror man att Clemenskyrkan var en av stadens mest betydande församlingskyrkor. De äldsta gravstenarna i kyrkan är från 1100-talet, och deras ristningar är gutniska. På en av gravstenarna som står uppställd mot muren innanför sydingången står det på latin: Den tredje maj lämnade Botref denna värld i Kristus. Vem du än är som står här, utgjut ur ditt hjärta böner för honom.

1500 - nutid
Efter reformationen på 1530-talet övergavs kyrkan och användes därefter som stall, uthus och stenbrott.
S:t Clemens ruin
Foto taget av mig 2007.

Sägnen om guldgåsen
Hans Turitz epitafium En legend om Clemenskyrkan är den om guldgåsen. En skomakargesäll som hette Hans Turitz från Salzwedel i Tyskland satt en gång i början av 1600-talet i ett värdshus i Italien där han råkade höra ett samtal mellan två gotländska munkar. De pratade om en skatt som skulle vara inmurad i S:t Clemens kyrka på Gotland. Skatten bestod av en gås med 24 ungar, alla i rent guld. Lärlingen åkte därför till Gotland där han mycket riktigt hittade gåsen inmurad i väggen. Den unga lärlingen blev en förmögen man. Han stannade kvar i Visby där han gifte sig och blev så småningom vald till Visbys borgmästare.

Om sägnen stämmer vet man inte, men att mycket av kyrkornas dyrbarheter gömdes undan reformationen på 1530-talet är känt. En man med detta namn har också varit borgmästare i Visby - Hans Turitz dog 1629 och hans epitafium finns i domkyrkan (se bild).
På epitafiumet står bland annat:
Her neden fore ligger begraffuen erlige oc Welacte mand Hans Türitz fordom Borgemester her i Wisb˙, Barnefød till Saltwedel aff Erlige oc gudfruchtige forældre, och döde her udi Wisb˙ den 16 juni Ano 1629…
S:t Clemens ruin
Akvarell av Jacob Wilhelm Gerss, RAÄ - 1807

1900-nutid
1910-1911 gjordes utgrävningar på kyrkoområdet och då fann man grundmurar till inte mindre än tre äldre kyrkor som alla varit i bruk tills den befintliga kyrkan byggdes i mitten av 1200-talet. Även 1971-1972 gjordes utgrävningar på platsen.
S:t Clemens ruin
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 2006
Kartan visar platsen för S:t Clemens
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Källor
Böcker:
Visby - en vandring genom sekler - Bengt G. Söderberg
Visby under tusen år - Gunnar Svahnström
Kyrkorna i Visby - Svahnström
Gotlands historia i fickformat - Carl Johan Gardell

Övrigt:
Riksantikvarieämbetet - (skylt på platsen)
Inskrivet 2007-11-05 | Uppdaterat 2017-03-26
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  
Av: gunnar jansson     Datum: 2016-07-31 18:51:31
Tack!

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27