S:t Göran Sverige

Plats: Cirka 300 meter utanför Norderport, Visby, Gotland
Grundat: Mitten eller senare delen av 1200-talet
Koordinater: 57°38'51.4"N 18°18'12.1"E
S:t Göran Gotland Historia
Under mitten eller senare delen av 1200-talet uppfördes S:t Görans kyrka cirka trehundra meter utanför Norderport i Visby.

Hospital
Till kyrkan hörde även ett hospital där personer som drabbats av spetälska vårdades. Hospitalet placerades utanför stadsmuren på grund av smittorisken. Alternativa namn är S:t Georg och S:t Jörgen.

Sankt Görans kyrka, Visby
S:t Görans kyrka som den såg ut en gång i tiden
Sankt Görans kyrka, Visby
Foto Carl Curman 1800-talets slut

Osäker byggnadsperiod
Vid vilken tidsperiod hospitalet uppfördes är okänt men de äldsta gravstenarna är från 1300-talets början men troligen är hospitalet äldre än så. Möjligen byggdes kyrkan och hospitalet samtidigt. Av hospitalet finns idag inget kvar ovanför mark men man tror att några grundmurar finns kvar i de kullarna som ligger väster om kyrkan. Hospitalet var i bruk fram till 1542 då det avskaffades.

Sankt Göran (ca 275-303)
Göran föddes cirka 275/280 i Kappadokien (nuvarande Turkiet). Han var officer i en armé och vann stor uppskattning och inflytande vid det kejserliga hovet. År 305 blev han gripen för att han omvänt människor till kristendomen, bland annat kejsarinnan Alexandra. Han torterades och tillsammans med Alexandra avrättad utanför staden Diospolis i Palestina den 23 april 303. Kyrkan är uppkallad efter Göran som ansågs kunna hjälpa vid sjukdom och olyckor och blev de spetälskas skyddshelgon.

Sankt Görans kyrka, Visby
Sankt Görans kyrka, Visby
Foto taget av mig 2007

Spetälska, lepra, Hansens sjukdom
Eftersom man förr i tiden var rädd för smittspridning av spetälska brukade man placera hospitalen där de sjuka skulle vårdas en bit utanför byarna och städerna. Blev man sjuk i spetälska blev man nämligen socialt utstött och man var tvungen att bära särskilda dräkter samt klocka och skallror för att varna andra personer att en leprasjuk var i närheten. Dessutom betraktades man som borgerligt död, för den som var gift upphörde äktenskapet att gälla och allt de ägde överlämnades till de närmaste, därefter blev man på livstid insatt på dessa hospital. Spetälska är en kronisk infektionssjukdom som orsakas av bacillen 'Mycobacterium leprae' som norrmannen Armauer Hansen hittade 1873.

Sankt Görans kyrka, Visby
Foto taget av mig 2007
Sankt Görans kyrka, Visby
Foto taget av mig 2007

Kyrkogård
Kyrkogården vid S:t Göran användes långt efter att hospitalet lagt ned 1542, bland annat vid böldpesten på 1710-talet då drygt 450 personer dog i Visby samt under koleraepidemin på 1850-talet som det ännu finns gravstenar ifrån.

S:t Görans kyrka
Hospitalet är som sagt borta men ruinerna efter kyrkan S:t Göran står dock kvar. Dessa är från mitten eller senare delen av 1200-talet men det har funnits en kyrka där ännu tidigare för vid utgrävningar 1969 och 1971 framkom murar från en mindre och äldre kyrka som daterades till 1200-talets början.

Sankt Görans kyrka, Visby
Foto taget av mig 2007
Sankt Görans kyrka, Visby
Foto taget av mig 2007

Kartinfo för S:t Göran
Koordinater: 57°38'51.4"N 18°18'12.1"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Fursten och folket, liv och död i slott och koja (Nilsson)
• Visbyguiden (Svensson)
• Gotlands historia i fickformat (Gardell)

Hemsida:
» Sankt Göran

Övrigt:
• Riksantikvarieämbetet (skylt på platsen)

Inskrivet 2007-11-11 | Uppdaterat 2021-06-14