Helge And 

Plats: Norra Kyrkogatan, Visby, Gotland
Grundat: 1200-talets början av biskop Albert av Riga (troligen)
Koordinater: 57°38'34.9"N 18°17'54.0"E
Helge And Gotland Historia
Helge Ands kyrka, också kallad Helige Andes kyrka, byggdes omkring år 1200. Namnet "Helge And" kommer från det Helgeandshus som låg söder om kyrkan.

En teori säger att kyrkan uppfördes av biskop Albert av Riga som en samlingsplats för pilgrimer och korsfarare på väg till Livland. Albert (även kallad Albrekt) grundade även staden Riga samt instiftade Svärdsriddarorden, som var en andlig tysk riddarorden. Samtida källor uppger att Albert hade patronatsrätt, det vill säga rätt att utse kyrkoherde, i en kyrka med namn S:t Jakob i Visby. En teori är att Helge And är denna S:t Jakob, och stämmer det så har man löst gåtan om var den låg någonstans.
Helgeandskyrkans ruin
Helgeandskyrkans som den såg ut en gång i tiden

Så kallade Helgeandshus var en inrättning för fattiga, gamla samt sjuka människor och sådana hus fanns i alla medeltida städer och andra orter längs vägarna. Husens uppgift var att ta emot fattiga och sjuka personer, hittebarn och borgare mot betalning. Verksamheten finansierades av allmosor och donationer där mark och fastigheter gav avkastning.
Visbys helgeandsinrättning låg som sagt på medeltiden söder om Helge And och omfattade kyrka, hospital samt andra byggnader. Folk vårdades där ända fram till 1930-talet.
Helge Ands ruin
Foto taget av mig 2007

Helge And anses vara en av Visbys mer originella kyrkor eftersom den har ett så kallat oktogon, ett åttakantigt långhus i två våningar. Man kunde alltså även följa gudstjänsten från andra våningen inne i kyrkan. Olika åsikter har lagts fram om varför man hade två våningar, det kan ha berott på att kyrkan använts som sjukhuskyrka och att det var de med smittsamma sjukdomar som fick sitta på andra våningen för att på så sätt minska smittorisken. En annan teori är att kyrkan kanske var en så kallad "furstekyrka" av tysk/baltisk typ där de rika och förnäma hade en egen våning, så de slapp beblanda sig med "vanligt" folk.
Helge And
Foto K.G - 1903

I hospitalets ägo kom kyrkan troligen under reformationen 1532 då Gustav Vasa gav order om att alla övergivna kyrkors ägor skulle tillfalla hospitalet.

Den 29 april 1611 brann stora delar av norra staden och även Helgeandskyrkan drabbades. De övre delarna brann ner - inklusive gårdshuset där flera djur brann inne - samt även tre kvinnor. Hospitalet byggdes upp igen, dock inte kyrkan som började användas som fähus och lada.
Helge And
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ - 2006

Kartinfo för Helge And
Koordinater: 57°38'34.9"N 18°17'54.0"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Visby under tusen år - Gunnar Svahnström
Visbyguiden - Britt Svensson
Kyrkorna i Visby - Svahnström

Övrigt:
Riksantikvarieämbetet - (skylt på platsen)

Inskrivet 2007-11-04 | Uppdaterat 2017-03-26