Kronobergs slottsruin Sverige

Plats: En halv mil norr om Växjö, Småland
Känt sedan: 1300-talet
Ny/Ombyggt: 1400-talets mitt av biskop Lars
1500-talet av Gustav Vasa
Koordinater: 56°56'31.0"N 14°47'39.4"E
Kronobergs slottsruin Småland Historia
På en liten ö i Helgasjön cirka en halvmil norr om Växjö ligger ruinerna efter Kronobergs slott, som har gett namn åt hela Kronobergs län.

Kronoberg omtalas i mitten av 1300-talet som växjöbiskoparnas huvudgård, och troligen uppfördes den även runt den tiden.

1400-talet
Den första borgen som uppfördes var troligen i trä, men i mitten av 1400-talet byggde biskop Lars ett större stenhus vilket möjligen gav ett starkare försvar. Borgen låg bra och gav ett rejält skydd, omgiven av vatten som den var. Från borgen kunde man även behärska de omkringliggande markerna. Det var oroliga tider och striden stod mellan danskar och svenskar om makten över Kalmarunionen. 1469 lyckades danskarna erövra Kronoberg som då skall ha förstörts men byggdes snart upp igen.

Kronobergs slottsruin
Foto Jörg Hempel 2010
Kronobergs slottsruin
Foto Lars Nilsson 2009

1500-talet
Under reformationen togs beslut i riksdagen i Västerås 1527 att borgen skulle dras in till Kronan. Gustav Vasa tog över borgen och byggde om den till en typisk vasaborg med fyra runda hörntorn samt två längre och två kortare sidobyggnader, som omgärdade en fyrsidig borggård.

Nils Dacke († 1543)
På senhösten 1542 under Dackefejden intog upprorsledaren Nils Dacke och hans män Kronoberg, där de även skall ha firat jul samma år. Från borgen styrde de sedan Småland fram till att Gustav Vasa slog ner upproret året därpå.

Efter Dackefejden beslöt Gustav Vasa att förstärka borgen till en modern befästning. Småland gränsade ju till Blekinge och Skåne som tillhörde Danmark vid den här tiden och det var oroliga tider. Kungens fogde slog sig ned på Kronoberg och med hjälp av dagsverkspliktiga bönder byggde han ut och förstärkte borgen. Hans tid på borgen blev dock inte långvarig, 1545 dödades han av några dacketrogna bönder vid ett upplopp. Borgen tog lång tid att bygga klar, inte förrän i slutet av seklet var den färdigbyggd och då hade Gustav Vasa redan varit död i flera årtionden.

Kronobergs slottsruin
Foto Lars Nilsson 2009
Kronobergs slottsruin
Foto Lars Nilsson 2009

1600-talet
Sista gången som borgen var i strid var 1612 under det så kallade Kalmarkriget då den under en kortare tid belägrades av danska trupper.

Slottet bevarades i någorlunda bra skick till Karl XI:s dagar (i slutet av 1600-talet), då de översta våningarna skall ha brunnit ned varefter stenen använts till att bygga upp några offentliga byggnader i Växjö. Borgen fick därefter förfalla.

Kronobergs slottsruin

Nutid
I början av 1900-talet började man arbetet med att konservera lämningarna. Idag är staten ägare till ruinen som underhålls av Riksantikvarieämbetet. På sommaren är ruinen öppen varje dag där man kan få en guidad visning om man vill.

Kartinfo för Kronobergs slottsruin
Koordinater: 56°56'31.0"N 14°47'39.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Svenska borgar och fästningar (Törnquist)
• Kungaslott och adelsborgar från vasatiden (Åberg)

Hemsida:
» Kronobergs slott

Inskrivet 2007-12-15 | Uppdaterat 2021-06-09