Kuressaare 

Plats: På ön Ösel vid Rigabukten i Östersjön, Estland
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1500-talet
1700-talets början av svenskarna
1762
1788-1800
Koordinater: 58°14'49.2"N 22°28'45.8"E
Kuressaare Saare län Historia
Kuressaare biskopsborg, (estniska: Kuressaare piiskopilinnus, tyska: Arensburg) ligger i staden Saaremaa i det estniska länet Saare på ön Ösel vid Rigabukten och tillhör Estland. Fram till 1917 var det officiella namnet Arensburg.

Kuressaare biskopsborg anses vara den bäst bevarade medeltida borgen i Baltikum.
Kuressaare
Foto MinuHiiumaa - 2014

Borgen Kuressaare byggdes som ett säte för furstbiskoparna av Biskopsdömet Ösel-Wiek. Borgen byggdes från början i trä på 1300-talet men ersattes senare av en stenborg med vallgravar.
Kuressaares historia kan delas in i fyra stora perioder: Biskopsperioden (fram till 1559) samt Danska, Svenska och den Ryska perioden.

Danska perioden 1559-1645
År 1559 sålde den sista biskopen, Johannes V Münchhausen fästningen till Danmarks kung. Under denna tid moderniserades byggnaden radikalt och det medeltida slottet blev en fästning. De första bastionerna och kurtinerna uppfördes och omgavs av en ny vallgrav.
Kuressaare
Foto MinuHiiumaa - 2014

Svenska perioden 1645-1710
Vid freden vid Brömsebro 1645 (efter kriget mellan Sverige och Danmark) fick Sverige Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel för evigt samt Halland på 30 år. Kuressaare tillföll därmed Sverige. I början av 1700-talet moderniserade svenskarna fästningen och byggde starka bastioner vilka finns kvar än i dag.

Under det stora nordiska kriget ådrog sig fästningen stora skador. Den 8 september 1710 överlämnades fästningen av den svenska garnisonen, som härjades svårt av av pesten, till den ryska armén utan motstånd.
Kuressaare
Foto Troy David Johnston, flickr - 2014

Ryska perioden 1710-1836
Saaremaa och Kuressaare fästning blev 1710 därmed en del av det ryska riket.
I april 1711 sprängde dock de ryska trupperna fästningen och bastionen samt kanontornet och byggnaderna sattes i brand. Kuressaares förblev därefter i ruiner i årtionden och lämnades till sitt öde i ungefär ett halvt sekel.
År 1762 restaurerades vissa delar bland annat fick fästningen ett nytt tak. Restaureringsarbeten utfördes även från 1788 fram till 1800.
När Rysslands gränser successivt flyttades förlorade Kuressaare sitt strategiska värde. Särskilt efter den tredje delningen av Polen 1795 och det finska kriget 1808-1809 då det militära fokuset flyttades bort från Estland.
Kuressaare
Foto Petr Magera, flickr - 2013

1800-talet
År 1834, efter byggandet av Bomarsunds fästning på Åland, drogs den ryska garnisonen på Kuressaare tillbaka och fästningen såldes några år senare till riddarhuset i Arensburg (nuvarande Saaremaa).

Under årtiondena som kom fanns ett antal olika institutioner på fästningen som också blev en populär plats för medborgarna att besöka. Från fästningens ytterväggar plockade man sten som användes vid byggandet av stenhus i Kuressaare. På 1800-talet användes byggnaden också som fattighus. Idag är Kuressaare museum.

 Inspelningsplats för:
» Ruudi (2006)
» Men at Arms (2005)
» Metsluiged (1987)
» Stridernas man (1969)

Kartinfo för Kuressaare
Koordinater: 58°14'49.2"N 22°28'45.8"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Castles around the baltis sea – The illustrated guide

Hemsida:
» saaremaamuuseum.ee

Inskrivet 2017-05-02 | Uppdaterat 2017-05-02