Bjärka-Säby (nya) Sverige

Plats: Bjärka-Säby, 2 mil sydost om Linköping, Östergötland
Ny/Ombyggt: 1791-1800 av Germund Ludvig Cederhielm
1894-1898 av Oscar Ekman
1920-1921
Arkitekt: Fredrik Magnus Piper
August (Agi) Lindegren
Arkitektur:Barock
Koordinater: 58°16'14.5"N 15°44'20.4"E
Bjärka-Säby (nya) Östergötland Historia
Bjärka-Säby ligger 2 mil sydost om Linköping i Vists socken, Östergötland.

Medeltid
Bjärka-Säbys historia sträcker sig tillbaka till 1300-talet. Dock är Bjärka-Säby nya slott inte så gammalt. Den sista medlemmen av släkten Cederhielm som ärvde Bjärka-Säbys gamla slott var Germund Ludvig Cederhielm.

Bjärka-Säby nya slott
Ritning av nya huset. Arkitekt F M Piper ca 1790
Bjärka-Säby nya slott
Fotograf Johan Emanuel Thorin 1897

Germund Ludvig Cederhielm
Germund
(1755-1841)
Germund Ludvig Cederhielm (1755-1841)
Germund föddes i Jönköping 1755 som son till Kalmar läns lagman, Carl Germund Cederhielm och dennes hustru, Lovisa Charlotta von Saltza. 1768 blev han student i Uppsala varefter han fick en militär utbildning, dock utförde han även politiska tjänster. Redan under Uppsalatiden och endast sjutton år gammal (1772) deltog han i ett diplomatiskt uppdrag till Danmark och två år senare följde han med på en diplomatisk representation till Petersburg, där han fick förmånen att möta den ryska kejsarinnan Katarina II.

Under en femårsperiod (1776-1781) reste han runt i Europas kulturländer där han träffade många av dåtidens kända personer som till exempel Fredrik den store i Berlin och de Österrikiska regenterna Maria Teresia och Josef II.

Bjärka-Säby nya slott
Foto AB Flygtrafik 1954
Bjärka-Säby nya slott
Nya Bjärka-Säby till höger. Foto Jan Norman, RAÄ 1991

Påven & Ludvig XVI
Tillsammans med hertig Fredrik Adolf besökte Germund också påven Pius VI i Rom. På hösten 1777 kom han till Paris och tack vare Gustav III:s personliga rekommendationer, hos vilken Cederhielm stod i hög gunst, fick han inträde i de allra högsta kretsarna vid Ludvig XVI:s och Marie Antoinettes hov där han deltog i alla livliga och glada fester. Under en tid tjänstgjorde han också på den svenska ambassaden i Paris under ledning av Gustaf Philip Creutz. Därefter deltog han i olika regementsövningar under drygt ett år på olika platser i Frankrike.

År 1781 var Germund (26) åter tillbaka i Sverige där han fortsatte sin militära bana, dock avbruten ibland för diplomatiska uppdrag. Ännu några gånger var han tillbaka i Italien, bland annat 1792 då han tillsammans med prinsessan Sofia Albertina (39) och hennes sällskap besökte Rom och Neapel. Sista gången han besökte Paris var i början av 1800-talet då stämningen där var något helt annat än under det glada 1780-talet, detta på grund av den franska revolutionen.

Bjärka-Säby nya slott
Foto taget av mig 2007
Bjärka-Säby nya slott
Foto taget av mig 2007

Nya slottet
År 1789 ärvde Germund Bjärka-Säbys gamla slott efter att hans far gått bort. Cederhielm beslöt sig för att uppföra en helt ny byggnad på Bjärka-Säby och anlitade därför arkitekten Fredrik Magnus Piper som gjorde ritningar på ett nyare och pampigare slott i nyklassicistisk stil på Bjärka-Säby. Det nya slottet uppfördes cirka 250 meter nordöst om det gamla. Runt byggnaden anlades även en engelsk park. Byggnadsarbetet började 1791 och kom att hålla på i nästan tio år, det stod färdigt vid sekelskiftet 1799-1800.

Då Germund (85) drygt fyrtio år senare gick bort på Säby (1841) dog den grevliga ätten Cederhielm ut. Bjärka-Säby ägdes därefter av Cederhielms kusin, Edvard Fredrik von Saltza som dog 1859 varefter slottet hade några olika ägare fram till 1867.

Oscar Ekman (1873-1949)
Från ca 1867 var Oscar Ekman ägare till gården. Han kom att göra vissa förändringar, bland annat inredde han ett slottskapell i slottets östra flygel och åren 1894-1898 gjordes en stor ombyggnad av hela slottet som gjorde att 1790-talets något strama byggnad förvandlades till ett pampigt barockslott med säteritak. Arkitekten vid detta tillfälle var Agi Lindegren1858-1927.

Bjärka-Säby nya slott
Foto Tor Svensson 2006
Bjärka-Säby nya slott
Foto Bengt 1955 2014

1900-nutid
1920-1921 genomgick slottet en restaurering som då fick tillbaka mycket av sin 1700-talskaraktär invändigt.

Nya Bjärka-Säby ägs idag av Sionförsamlingen i Linköping och har visning någon dag per vecka på sommaren och övrig tid efter bokning. Vissa lokaler kan man hyra till konferens.

Kartinfo för Bjärka-Säby (nya)
Koordinater: 58°16'14.5"N 15°44'20.4"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Bjärka-Säby, Sturefors
Telefon: 013-23 25 60
E-post: bokning@nyaslottet.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsida:
» Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Inskrivet 2007-10-13 | Uppdaterat 2021-06-07