Sundbyholm Sverige

Plats: Drygt 12 km från Eskilstuna, på en udde i Mälaren, Södermanland
Grundat: 1639-1648 av Carl Carlsson Gyllenhielm
Ny/Ombyggt: 1670-talet av Carl Bååt
Koordinater: 59°26'51.2"N 16°37'24.2"E
Sundbyholm Södermanland Historia
Sundbyholms slott ligger på en udde vid Mälaren i Sundby socken i Södermanland.

Medeltiden
Under medeltiden låg ett kloster på platsen som ägdes av Eskilstunas Johanniterkloster. Efter reformationen 1527 drogs klostret in till kronan och blev kungsgård. En kungsgård var en gård som kungen hade till sitt förfogande för att på gårdens avkastning kunna försörja sig och sitt beridna krigarfölje, in natura.

Sundbyholms slott
Bild från Sueciaverket
Sundbyholms slott
Foto från Alvin 1911

Carl Carlsson Gyllenhielm
Carl Carlsson Gyllenhielm (1574-1650)
Carl Carlsson Gyllenhielm föddes 1574 i Nyköping som utomäktenskaplig son till hertig Karl, som senare blev Karl IX, och prästdottern Karin Nilsdotter. Carl var således en tjugo år äldre halvbror till Gustav II Adolf. När Carl var arton år gammal (1592) adlades han av sin farbror Johan III och fick då namnet Gyllenhielm.

Även fast Carl var ett utomäktenskapligt barn så tillhörde han ändå den kungliga familjen och som sådan studerade han och fick militär utbildning, bland annat hos Henry IV i Frankrike.

Inspärrad i tolv år
År 1597 fick Gyllenhielm mark vid Sundby bys ägor i donation, och samma år började han bygga en mindre byggnad "hertighuset" vid Långnäsudden. Han kan dock inte ha vistats så mycket på Sundbyholm för efter slaget vid Wolmar 1601 hamnade han, då 27 år gammal, i fångenskap hos sin egen kusin, den polske kungen Sigismund, som därefter höll honom inspärrad i 12 år. Inte förrän i december 1613 släpptes han fri - då hade han de sista åren suttit fastkedjad med bojor. Väl ute befordrades han av sin halvbror Gustav Adolf, som då varit kung i två år, till både fältmarskalk, riksråd, generalguvernör över Ingermanland samt riksamiral. Fängelseåren satte djupa spår i Gyllenhielm och han förvarade sina bojor i en källare på Karlberg. Han dog barnlös 1650 och efter hans död hängdes bojorna upp i hans gravkor i Strängnäs domkyrka.

Sundbyholms slott
Foto Henrik Ismarker 2008

Morgongåva
År 1615 gifte Carl (41) sig på Stockholms slott med Christina Ribbing1593-1656 (22). Christina fick då Sundbyholm i morgongåva av sin nyblivna man. År 1629 upprättade Carl en donation som innebar grundandet av en folkskola som kallades för Sundby skola eller Gyllenhielmska skolan. Donationen innehöll mark för skoltomt och åkerjord för lärarens försörjning. Denna skola är känd som Sveriges första folkskola och var i drift ända fram till 1987.

Byggnadsår 1639-1648
1638 sände Carl ett par byggnadsledare från Karlbergs slott till Sundbyholm för att "bese lägenheten för stenhuset, som där aktat är att bygga uppå" och året därpå var bygget redan igång. Han lät uppföra Sundbyholms slott 1639-1648 invid den gamla byggnaden då han ville ha en större och mer representativ byggnad. 1648 var bygget i stort sett färdigt och då bjöd Carl på taklagsöl och över stora porten lät han hugga in årtalet 1648. Förutom Sundbyholm ägde Gyllenhielm även Bergkvara i Bergunda socken, Karlbergs slott i Solna socken samt Kasby i Lagga socken i Uppland.

Gyllenhielms änka Christina Ribbing bodde kvar på Sundbyholm fram till sin egen död sex år senare, varefter det ärvdes av Christinas syskonbarn. Sju år senare gick det via arv vidare till Christinas systerson riksskattmästaren Seved Bååt och efter hans död till Seveds son, Carl Gabriel Bååt.

Påbyggnad
Gyllenhielms slott hade bara två våningar men efter en eldsvåda 1674 byggde dåvarande ägare, landshövding Carl Bååt, till en tredje våning, vilket man kan se på Eric Dahlbergs Sueciaverk.

Eldsvåda
Hundra år senare var det dags för nästa eldsvåda, dagen före julafton 1774 härjades slottet av en våldsam brand då det nytjärade taket antänds av gnistor från en av skorstenarna. Slottet var då i kronans ägo och arrenderades av en kapten Adam von Schoting. Allt brännbart inne i slottet förstördes samt några av väggarna rämnade. Det bestämdes att det skulle byggas upp igen men då inga pengar fanns så blev det i stället magasin och fähus. Så stod det länge, vilket man kan se på prins Eugens måleri från 1893 som han kallar "Det gamla slottet.

1819 övertogs Sundbyholms ägor av friherre Salomon Löfvenskiöld, som året därpå lät uppföra en herrgårdsbyggnad ett stenkast ifrån det förfallna slottet.

Eskilstuna stad blir ägare
År 1939 köpte Eskilstuna stad den gamla förfallna kungsgården och efter byggnadshistoriska undersökningar byggde det om 1952-1953. Källarvåningen är ännu intakt från 1600-talet.

Idag ägs slottet av Sundbyholms Slott AB som driver hotell- och restaurangverksamhet samt konferensanläggning. Här finns även en festvåning och om man vill kan man tillbringa en weekend här.

filmikon Inspelningsplats för:
» Bonde söker fru (2006-2016)
» Sverigequizen (2014)
» Ensam mamma söker (2013)
» X Factor (2012)
» Välkommen hem (2010)

År Ägarlängd
1597 Carl Carlsson Gyllenhielm (genom donation)
1597 Christina Ribbing (som morgongåva av Carl Gyllenhielm)
1656 Christina Ribbings syskonbarn
1663 Seved Bååt (genom arv och köp, Christina Ribbings systerson)
1669 Carl Gabriel Bååt (föregåendes son)
1699 Indraget till Kronan
1699-1939 Arton olika arrendatorer under kronan
1939 Eskilstuna stad (genom köp)

Kartinfo för Sundbyholm
Koordinater: 59°26'51.2"N 16°37'24.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Sundbyholms Slott, Eskilstuna
Telefon: 016-42 84 00
E-post: info@sundbyholms-slott.se
Web: Hemsida

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Södermanland (Allhems)
• Svenska slott och herrgårdar (Bedoire)

Hemsidor:
» sundbyholms-slott.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» eskilstuna.se

Inskrivet 2016-10-22 | Uppdaterat 2021-06-06