Arvfurstens palats Sverige

Plats: Gustav Adolfs torg, Norrmalm, Stockholm
Grundat: 1647-1651 av Lennart Torstensson, Sofia Albertina
Ny/Ombyggt: 1783-1794
Arkitekt: Erik Palmstedt
Louis Masreliez (inredning)
Koordinater: 59°19'44.7"N 18°04'04.2"E
Arvfurstens palats Uppland Historia
Arvfurstens palats ligger vid Gustav Adolfs torg på Norrmalm i Stockholm.

Lennart Torstensson (1603-1651)
Första byggnaden som stod på platsen uppfördes av fältmarskalk Lennart Torstensson som 1647-1651 uppförde ett palats här. Lennart var förutom fältmarskalk även generalguvernör över Pommern åren 1641-1648.

Lennart Torstensson
I december 1645 lämnade han posten som överbefälhavare och åkte hem till Sverige. Av drottning Kristina blev han den 5 februari 1647 utnämnd till friherre och greve med Virestad (i Småland) som friherreskap, och Ortala (i Roslagen) till grevskap. 1648 blev han dessutom generalguvernör över Västergötland, Halland, Värmland och Dalarna.

Torstensson hade redan tidigt på 1630-talet köpt fyra tomter på västra sidan av Malmtorget (som torget då hette) som han slog samman till nuvarande fastigheten Lejonet 1, som i stort sett är oförändrad sedan 1600-talet.

Kronan
Efter Lennart Torstenssons död 1651 ärvde sonen Anders Lennartsson (10) egendomen. 1696 drogs byggnaden in till Kronan men återlämnades samma år till Torstenssons arvingar.

Arvfurstens palats
Foto Holger Ellgaard 2009

1700-talet
På 1730-talet eldhärjades huset och efter lite reparationer hyrdes det ut till olika näringsidkare. Fram till 1783 ägdes sedan byggnaden av bland annat greven Ture Gabriel Bielke och senare även den stormrika köpmannen Claes Grill som var direktör i Ostindiska kompaniet.

Sofia Albertina
Sofia Albertina
(1753-1829)

Sofia Albertina (1753-1829)
I februari 1783 köpte Gustav III:s syster Sofia Albertina (29) den Torstensonska palatset för att bygga ett modernt palats på platsen. I mars samma år instiftade hon ett fideikommiss av fastigheten för det regerande kungahuset. Palatset skulle efter hennes död tillfalla Gustav III:s andra son Karl Gustav och efter honom den äldsta av dess manliga arvingar. Men eftersom Karl Gustav (1) dog redan samma år fick fideikommissets andra paragraf tillämpas vilket innebar "den äldsta Sveriges rikes arvfurste, som näst efter kronprinsen äger rätt till Kronan".

Stadsarkitekten Erik Palmstedt fick i uppdrag att rita ett nytt palats som skulle sammanfogas med den äldre Torstensonska byggnaden. Byggarbetet började 1783 och pågick till 1791 då huset var under tak och inredningsarbetet började, där inredningskonstnären Louis Masreliez hade kommandot.

Arvfurstens palats
Foto John Andersson 2018

1800-talet
Efter Sofia Albertinas död 1829 stod palatset tomt och på 1830-talet uppläts ett par rum åt konstföreningen i Stockholm samt senare även åt Konstakademin och Slöjdföreningen.

Oscar II
Oscar II
(1829-1907)

Inför bröllopet 1857 mellan prins Oscar (senare Oscar II) och Sofia av Nassaus iordningställdes Arvfurstens palats till bostad. I palatset föddes senare sönerna Gustav 1858 (som senare blev Gustav V), Oskar 1859, Carl 1861 och Eugen 1865.

Våren 1888 ärvde arvprins Gustav Adolf (5) besittningsrätten till Arvfurstens palats.

1900-talet
Fram till 1905 ägde hovet Arvfurstens palats då staten köpte det för UD:s räkning.

Nutid
Längan utmed Fredsgatan utgörs än idag till största delen av Torstenssons palats från 1640-talet. Idag förvaltas palatset av Statens fastighetsverk och är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Arvfurstens palats
Bild från Google maps
Arvfurstens palats
Foto John Andersson 2018

Kartinfo för Arvfurstens palats
Koordinater: 59°19'44.7"N 18°04'04.2"E
Dubbelklicka i kartan för att zooma in

swishlogga  Stöd slottsguiden!  swishlogga

Källor

Inskrivet 2014-12-02 | Uppdaterat 2021-06-05