Ivangorods fästning 

Plats: Vid staden Ivangorod, Ryssland
Grundat: 1492 av Ivan III
Om/tillbyggt: 1840-talet
Koordinater: 59°22'31.4"N 28°12'29.2"E
Ivangorods fästning Ivangorod Historia
Ivangorods fästning ligger i staden Ivangorod, Ryssland, på den högra stranden vid floden Narva, 150 meter från slottet Narva, som ligger i Estland.

1400-talet
Den ursprungliga fästningen grundades 1492 av storfursten av Moskva, Ivan III, som ett försvar mot den tyska svärdsriddarorden. Den nya ryska fästningen var inte tänkt att bara bli en kraftfull försvarsställning utan även en viktig strategisk bas i Rysslands kamp för att få tillgång till Östersjön, samt även att skydda den första ryska hamnen på Narvafloden.
Fästningen fick sitt namn efter sin grundare och byggdes upp under sommaren 1492.
Ivangorod, Ryssland
Foto Peter Van den Bossche, flickr - 1999

Grundaren, Ivan III, blev förövrigt farfar till den ökände Ivan den förskräcklige .

I augusti 1496 (under det svensk-ryska kriget 1495–1497) erövrade svensken Svante Nilsson (Sture) fästningen efter hårda strider där hela befolkningen innanför murarna dödades under ett sjutimmarsslag.

1500-talet
Vid stilleståndet i Pliusa den 10 augusti 1583, som ingicks mellan Sverige och Ryssland, blev det beslutat att Sverige skulle härska över Ivangorod i tre år. Redan två år senare kräver dock Ryssland att Sverige skall ge tillbaka allt de erövrat. Ett nytt möte hålls därför i december 1585, men det enda som bestäms är att stilleståndet skall pågå fyra år till.

När ryssarna i början av 1590 bröt den ingångna freden kapitulerade den dåvarande svenska ståthållaren i Narva och Ivangorod, Karl Henriksson Horn, och avträdde Ivangorod, vilket fick till följd att svenska kungen, Johan III, lät arrestera Horn för riksförräderi och slängde honom i fängelse. Han dömdes till döden, och fördes ända fram till avrättningsplatsen innan han benådades.
Ivangorod, Ryssland
Foto Urmas Ojango, flickr - 2016

1600-talet
År 1610 startade det Ingermanländska kriget (som pågick 1610-1617) och från augusti 1610 till november samma år belägrade svenskarna Ivangorod. Två år senare, i december 1612, erövrade svenskarna Ivangorod från ryssarna, och efter kriget var slut fick Sverige vid fredsfhörhandlingarna i Stolbova 1617 bland annat överta Ivangorod officiellt.

1700-talet
Fästningen var i svensk besittning från 1612 fram till 1704 då Peter den store vann tillbaka fästningen från svenskarna.

1728 genomfördes en översyn över fästningen där slutsatsen blev att den hade försummats och skulle restaureras vilket aldrig blev av eftersom man ansåg att den inte längre tjänade som försvarsanläggning. Vissa förbättringar gjordes dock under 1840 då man bättrade på taken.
Ivangorod, Ryssland
Foto Urmas Ojango, flickr - 2016

1900-talet
Under första världskriget intogs fästningen av tyska trupper, men året därpå (1919) tillhörde Ivangorod Estland, vilket det gjorde fram till 1940, då det kom i Sovjetunionens ägo.
1941 tog Nazityskland herraväldet över Ivangorods fästning som de sen hade fram till 1944. De inrättade två stycken fångläger för krigsfångar inom fästningen och när de lämnade platsen 1944 var många av byggnaderna förstörda i samband med de strider som stod mellan tyska och ryska trupper.

Nutid
I dag är fästningen ett museum.

 Inspelningsplats för:
» Hamlet (1964)

Kartinfo för Ivangorods fästning
Koordinater: 59°22'31.4"N 28°12'29.2"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Castles around the baltic sea
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg

» Carl Henriksson Horn af Kanckas

Inskrivet 2013-07-23 | Uppdaterat 2017-03-18