Salsta 

Plats: 2,5 mil norr om Uppsala
Grundat: 1200-talet
Om/tillbyggt: 1672-1678 av Nils Bielke d.y.
Arkitekt: Mathias Spihler
Arkitektur: Barock
Koordinater: 60°02'43.5"N 17°44'22.6"E
Salsta Uppland Historia
Salsta barockslott ligger vid orten Vattholma cirka 2,5 mil norr om Uppsala.

1200-1400talen
Salsta är känt sedan 1200-talets slut och ägdes under 13- och 1400-talen av ätten Oxenstierna.

1500-talet
År 1550 kom det i ätten Bielkes ägo.
Salsta slott på 1600-talet
Slottet enligt Sueciaverket

Nils Bielke d.y.
Nils Bielke levde mellan 1644-1716 och hade många höga ämbeten under sin livstid. Bland annat var han kungligt råd, diplomat, generallöjtnant, ambassadör i Frankrike, generalguvernör i Pommern samt fältmarskalk.
Under det skånska kriget deltog han vid slaget i Lund den 4 december 1676. Han var då 32 år gammal och chef för livregementet till häst där han utmärkte sig genom att stanna kvar på slagfältet och ta befälet över de trupper som var kvar medan kungen, Karl XI, jagade efter det flyende danska kavalleriet. Kungen skall efteråt ha sagt följande: "min krona hängde på Bielkes värjspets, och att jag näst efter Gud hade min tappre Bielke samt mitt livregemente att tacka för segern".
Salsta slott på 1600-talet
Foto MikaelSimm, flickr - 2014

1672 började Bielke att uppföra det nuvarande slottet Salsta med parkanläggning och till sin hjälp hade han arkitekten Mathias Spihler som även fungerade som platschef. Spihler var mycket inspirerad av den franska byggnadskonsten och efter ritningar från arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. tog de barockslottet Vaux le Vicomte som ligger drygt fem mil utanför Paris som förebild för Salsta.

I vissa delar av slottet ingår den äldre huvudbyggnaden från 1613 som i sin tur kan innehålla medeltida delar.

1700-talet
på 1750-talet kom Salsta i ätten Brahe ägo.

1900-nutid
1904 till ätten von Essen. Omkring 1980 övertog staten Salsta och det förvaltades av Domänverket.

Exteriören har inte undergått några större förändringar sedan byggnadstiden. På fastigheten finns två flygelbyggnader av sten i två våningar, putsade och avfärgade i likhet med slottet samt med plåttäckta pyramidtak. Övriga byggnader på fastigheten utgörs av ett f.d. stall, uthus, "Bläckhornet" (f.d. bostadshus av sten i en våning, uppfört under 1700-talet), bostadshus av timmer, samt smedja av slaggtegel.
Salsta slott på 1600-talet
Foto Alexandru Babos - 2012

 Inspelningsplats för:
» Familjen Holstein-Gottorp (2013)

Kartinfo för Salsta
Koordinater: 60°02'43.5"N 17°44'22.6"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Lena Salsta 63, Vattholma
Telefon: 072- 362 89 60
E-post: info@salsta-slott.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland (II)
Svecia Antiqua et hodierna - Erik Dahlberg (Aron Rydfors) 1924 (bilden)

Hemsidor:
» bebyggelseregistret
» salstaslott.se
» Statens fastighetsverk
» Nils Bielke

Inskrivet 2012-07-22 | Uppdaterat 2017-03-16