Wik 

Plats: 2 mil från Uppsala, vid Mälaren i Balingsta församling, Uppsala
Grundat: 1400-talet
Om/tillbyggt: 1656-1657 av Gustaf Horn och Sigrid Bielke
1858-1860 av Gustaf von Essen
Arkitekt: Fredrik Wilhelm Sholander (1858-1860)
Koordinater: 59°44'10.3"N 17°27'41.7"E
Wik Uppland Historia
Wiks slott (stavas även Vik) ligger cirka 2 mil sydväst om Uppsala vid Lårstaviken i Balingsta församling, Uppland. Slottet är mellansveriges bäst bevarade senmedeltida borg.

1400-talet
När Wik uppfördes är inte helt klarlagt, men troligen byggdes det under senare delen av 1400-talet av den danske riddaren Claus Nielsen, eller möjligen av dennes son, Niels Claussen. Gårdens anor går dock tillbaka till 1200-talet då den äldste kände ägaren var lagmannen i Uppland, Israel Andersson And.
Wik slott, Uppland
Slottet enligt Sueciaverket

1600-talet
Gustav Horn I mitten av 1600-talet genomgick Wik en större ombyggnad. Det var den dåvarande ägaren, riksmarskalken och riksrådet Gustaf Horn, som 1656 lät riva ner de översta våningarna och uppföra en central trappanläggning inne i slottet, samt anlade den nuvarande entrén med barockporten, dit man når via en murad bro. Ombyggnaden slutfördes av hans änka, Sigrid Bielke eftersom Gustaf dog 1657.

1800-talet
Den andra större ombyggnaden/restaureringen genomfördes åren 1858-1860 då den dåvarande ägaren Gustaf von Essen med hjälp av arkitekten Fredrik Wilhelm Sholander gav Wik det utseendet det har idag.
Wik slott, Uppland
Foto Upplandsmuseet - 1860

1900-nutid
Wik gick i arv i många århundraden och först 1912 såldes det till en person utanför släkten. Det var bankiren Alfred Berg som då köpte Wik, som han lät fylla med konst och sin stora vapensamling. Han lät även uppföra en stor ekonomibyggnad ett par hundra meter från slottet.

Sedan 1923 ägs det av Uppsala läns landsting och fram till 1971 hade man en folkskola i byggnaden, som idag används till kurs- och konferensverksamhet.

Idag har Wik sju våningar, fast från början var det uppfört i nio (vissa anger även elva) våningar. När man idag går in via porten hamnar man på slottets fjärde våning. Under finns tre källarvåningar där bland annat köket ligger.
Wik slott, Uppland
Foto Ricardo Feinstein, flickr - 2016

 Inspelningsplats för:
» Hamilton (1998)
» Freddy klara biffen (1968)
Wik slott, Uppland
Foto digitaltmuseum.se - 1989

Kartinfo för Wik
Koordinater: 59°44'10.3"N 17°27'41.7"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Viks Mur 29, Uppsala
Telefon: 018-611 66 60
E-post: wiks.slott@regionuppsala.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Uppland (II)

Hemsidor:
» bebyggelseregistret

Inskrivet 2011-10-27 | Uppdaterat 2017-03-16