Stora Sundby 

Plats: Vid Hjälmaren, 27 km från Eskilstuna, Södermanland
Grundat: 1300-talet
Om/tillbyggt: 1500-talets mitt av Lars Siggesson (Sparre) och Erik Larsson (Sparre).
1832-1848 av Carl De Gee
Arkitekt: Peter Frederick Robinson (1832-1848)
Abraham Bengtsson Nyström (1832-1848)
Rum: 52
Koordinater: 59°16'13.2"N 16°07'35.9"E
Stora Sundby Södermanland Historia
Sagoslottet Stora Sundby ligger vid Hjälmaren, 27 km från Eskilstuna i Södermanland.

Redan på 1300-talet fanns en borg bara ett stenkast från det nuvarande slottet men på 1400-talet övergavs den och en ny byggnad uppfördes där slottet står idag och vilket ligger som grund för de nedre våningarna.

Ur ägarlängden
I början av 1300-talet var Birger Röriksson ägare och hundra år senare häradshövding Lars Ulfsson (Blå). I mitten av 1400-talet skänkte änkan Ydha Bülow gården till Julita kloster. 1460 köptes den dock tillbaka av Ydhas brorsbarn. Någon gång i slutet av 1400-talet övergavs den gamla borgen och en ny uppfördes på den plats där slottet står i dag.

Stora Sundby enligt Sueciaverket

1500-talet
Enligt vissa uppgifter var det riksrådet Sigge Larsson (Sparre) d.y. som påbörjade uppbyggnaden av det "nya" slottet. Sigge Larsson dog 1509 och gården gick då vidare till sonen Lars Siggesson (Sparre), som för övrigt var Gustav Vasas riksmarsk och en av 1500-talets främsta personligheter. Den som skall ha slutfört byggprojektet sägs dock enligt flera källor vara Lars Siggessons son, Erik Larsson (Sparre).

1600-talet
1599 drogs Sundby in till kronan men några år efter att Erik Larsson (Sparre) avrättats vid Linköping blodbad i mars 1600, lämnades slottet tillbaka till hans änka, Ebba Brahe, som sedan bodde där fram till sin egen död 1634. Nuvarande slottets nedre våningar härstammar från 1500-talet, möjligen med några ännu äldre murrester.

Carl de Geer
Carl de Geer
(1781-1861)

Carl De Geer
I början av 1800-talet dog ätten Sparre af Sundby ut och 1824 såldes huset till greven och politikern Carl De Geer. Carl föddes i Stockholm 1781 som son till Charles De Geer och grevinnan Eleonore Vilhelmina von Höpken. Carl, som var arvtagare till Sveriges rikaste man blev omåttligt rik när fadern dog 1806, så pengar till att rusta upp Sundby fanns.

Carls hustru Ulrika Sprengtporten ville rusta upp den gamla byggnaden i en mer romantisk riddarborgstil vilket var populärt vid den här tiden sedan författaren Sir Walter Scotts romaner om riddaren Ivanho kommit ut och blivit mäkta populära. Scott hade själv byggt en riddarborg, Abbotsford House i Skottland, efter ritningar av arkitekten Peter Frederick Robinson och De Geer ville ha något liknande. De sände därför ritningar på hur Sundby såg ut och att de ville ha ändrat till en mer romantisk riddarborg. Ritningarna kom tillbaka och byggmästare Abraham Bengtsson Nyström fick i uppdrag att verkställa de ändringar som skulle utföras, vilket kom att ta sexton år, 1848 stod det nya slottet klart. Innan man sänkte vattennivån i Hjälmaren 1877-1888 gick vattnet nästan ända upp till slottsmurarna.

Foto Jan Norrman 1992
Kuriosa
De fyra stora tornen symboliserar de fyra årstiderna, de tolv små tornen står för årets tolv månader, de femtiotvå rummen för årets veckor och de trehundrasextiofem fönstren symboliserar dagarna på ett år!

Kartinfo för Stora Sundby
Koordinater: 59°16'13.2"N 16°07'35.9"E

Dubbelklicka i kartan för att zooma in

Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress: Stora Sundby Gård, Stora Sundby
Telefon: 016-620 01
E-post: info@storasundby.se
Web: Hemsida

  Stöd slottsguiden! 

Källor

dela på Facebook

Böcker:
• Slott och herresäten i Sverige, Södermanland (II)
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar (Hellstedt, Åberg)

CD-skiva:
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 10

Hemsidor:
» Suecia antiqua et hodierna
» Storasundbyslott.se

Inskrivet 2011-02-03 | Uppdaterat 2021-04-01