Franciscus Pahr

Titel:
Byggmästare
Död:
1580 i troligen Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Stockholms slott
Uppsala slott

Historia
Har ej hittat vilket årtal Franciscus Pahr föddes men han var verksam som byggmästare i Sverige från 1572. Han var med största sannolikhet bror till Johan Baptista Pahr, Christoffer Pahr och Dominicus Pahr och deras far var troligen byggmästaren Jakob Pahr som var från Milano men som var verksam i den historiska regionen Schlesien, som idag ingår i Polen, Tjeckien och Tyskland.

Genom familjen Pahr kom den italienska och tyska renässansen till Sverige och Johan III:s byggnadskonst. Franciscus var tillsammans med sin bror Dominicus den mest betydande arkitekten av de fyra bröderna. På 1550-talet var han verksam vid slottsbygget i Brzeg (dåvarande Brieg) i Schlesien. Han ledde även befästningsarbeten vid Rostock och i Schwerin.

I Sverige var hans verksamhet koncentrerad till Uppsala där han ledde återuppförandet av Uppsala slott som brunnit 1572. Han fick också i uppdrag att "låte öve och läre en hop unge drengar". 1573-1574 var han byggmästare vid Stockholms slott efter att Anders Larsson Målare blivit för gammal och sjuk. Även vid Uppsala domkyrka, som även den skadats i branden 1572, var han verksam där han 1578 ledde arbetet på tornbygget.

Pahr dog i augusti 1580 utan att ha hunnit slutföra sina byggnadsverk.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
• Svenska män och kvinnor (Albert Bonniers förlag) 1949

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13