Dominicus Pahr

Titel:
Byggmästare
Död:
1602 i Kalmar, Sverige
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Kalmar slott, Småland
Borgholms slott, Öland

Historia
Har ej hittat födelseårtalet för Dominicus men han var troligen yngste bror till Johan Baptista Pahr, Christoffer Pahr och Franciscus Pahr och deras far var av allt att döma byggmästaren Jakob Pahr som var från Milano men som var verksam i den historiska regionen Schlesien, som idag ingår i Polen, Tjeckien och Tyskland.

År 1569 arbetade Dominicus som murmästare vid slottsbygget i Schwerin där hans bror Johan Baptista var byggnadsledare. När brodern 1572 reste till Sverige för att arbeta där blev Dominicus för en kortare period arbetsledare vid slottsbygget, innan han själv for till Sverige.

Man anser att Dominicus, tillsammans med sin bror Franciscus, var den främste arkitekten av släkten Pahr. Han bar ansvaret för Borgholms slottsbyggnad med befästning, han befäste Kalmar slott och ledde dess ombyggnad och dekorering samt befäste även Kalmar stad. Som byggmästare både i Kalmar och på Öland inkasserade han lön från båda tjänsterna.

Dominicus dog i Kalmar 1602 eller 1603.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
• Svenska män och kvinnor (Albert Bonniers förlag) 1949

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13