Herkules Mida (Midow)

Titel:
Arkitekt och bildhuggare
Född:
i Nederlnderna 
Verk, ombyggnader eller renoveringar: (urval)
* Om- och tillbyggnader p Nykpingshus
* Troligen Holckenhavn, Danmark
* Slottet Nielstrup p Lolland (omkring 1575)
* Eilert Grubbes gravkapell vid Kongsteds kyrka (Danmark) (1575)
* Epitafiet ver Erik och Sidsel Oxe i rhus domkyrka (Danmark) (1576)
* Altaruppsats i Lunds domkyrka (1577)
* Mindre gravmonument i Strngns kyrka (1585)
* Strre gravmonument i Strngns kyrka

Historia
Jag har inte lyckats hitta vilket rtal Herkules Mida (Midow) fddes men han var i alla fall arkitekt och bildhuggare och verksam i Sverige 1580-1596. Troligen var han son till Nicolaus Midow som var frn Antwerpen, Belgien, som utbildade sin son Herkules till bildhuggare.

Under frsta delen av 1570-talet arbetade Herkules som bildhuggare i Lbeck och omkring r 1575 flyttade han till Danmark dr han t Albert Oxe uppfrde slottet Nielstrup p Lolland.

r 1580 gick Herkules ver till att arbeta fr hertig Karl (senare Karl IX). Frnsett ett besk i Danmark 1581 och en resa till Tyskland 1584 stannade han i hertig Karls tjnst till 1596. Midas viktigaste uppgift var att som eftertrdare till Christoffer Pahr utfra om- och tillbyggnader samt inredningar fr Nykpingshus. Under hans ledning fullbordades lngorna kring borggrden d de bgge hrntornen byggdes och bebyggelsen kring frborgen uppfrdes. (Nykpingshus brann dock ned 1665).

I Strngns domkyrka utfrde han 1585 ett litet gravmonument ver hertig Karls avlidna barn (numera frstrt) samt ett strre gravmonument ver Karls hustru Maria av Pfalz. Han var ven verksam p rebro slott samt p Gripsholms slott.

Källor
denstoredanske.dk
* Svenska mn och kvinnor (Albert Bonniers frlag) 1949

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-09-27