Joseph Gabriel Destain

Titel:
Arkitekt och tecknare
Född:
troligen i Frankrike 
Död:
1740 i Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

• Helt ny uppbyggnad av Tullgarns slott, Södermanland
• Ritningarna till Björksunds slott, Södermanland
• Ritningarna till Bergshammars slott, Södermanland

Historia
Joseph Gabriel Destain föddes troligen i Frankrike, årtal okänt. Han undervisades från 14 års ålder av sin far i teckning, arkitektur och matematik och gick därefter i lära hos flera framstående arkitekter i Paris. Han skulpterade i två år och var sedan i tjänst vid ett slottsbygge hos prinsen av Lothringen i tre år, varefter han jobbade hos en ingenjör som tillverkade kanoner och annan krigsmateriel.

År 1716 kom Destain till Sverige med den franske soldaten och militärförfattaren Jean Charles Folard (1669-1752). Destain blev anställd som fortifikationsofficer och följde med Karl XII:s armé. Efter att kungen blivit skjuten 1718 fick Destain avsked från sin tjänst. Under 1720-talet anlitades han som arkitekt vid olika slottsbyggen i Sverige.

Destain gjorde ritningarna till riksrådet Magnus Julius De la Gardies (†1741) ombyggnad, eller snarare nya slott vid Tullgarn, Södermanland, som byggdes 1720-1727. Slottet ingår idag som ett av de 10 kungliga slotten.

För friherren och kammarrådet Johan Gabriel Sack (1697-1751) uppförde han en ny huvudbyggnad på Bergshammar och även en ny byggnad för Nils Göransson Gyllenstierna på Björksund.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13