Jean de la Vallée

Titel:
Arkitekt och trädgårdsarkitekt
Född:
1620 i Frankrike
Död:
1696 i Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

• Festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning (1650)
• Ombyggnaden av Stockholms slott
Skokloster slott, Uppland
Vadstena slott, Östergötland, mittornets kupoltak samt spira
Kägleholms slottsruin, Närke
Stenhammars slott, Södermanland
Görvälns slott, Uppland
Venngarns slott, Uppland
Ericsbergs slott, Södermanland
• Fullföljandet av Riddarhuset, Stockholm
• Ombyggnad av Karlberg, Uppland
• Katarina kyrka på Södermalm, Stockholm
• Hedvig Eleonora kyrka
• Ritningarna till Wrangelska palatset, Stockholm
• Ritningarna till Bondeska palatset, Stockholm
• Runsa herrgård, Uppland
• Ombyggnad av gamla Drottningholm

Historia
Jean de la Vallée föddes i Frankrike, årtal är dock osäkert då både årtalen 1620 och 1624 förekommer. Hans far var den berömde arkitekten Simon de la Vallée och modern hette troligen Margarethe de Villars.

Jean gjorde tidigt studieresor i Frankrike och Italien där han studerade de nya barockformerna inom arkitekturen. 1637 kom han till Sverige tillsammans med sin far Simon. Efter att fadern avlidit fem år senare (1642) fick Jean fullfölja en del av faderns påbörjade arbeten, men det dröjde innan han fick fullt ansvar som ledande arkitekt. På hösten 1645 sändes han till Uppsala för att där göra en uppmätning av slottet. Året därpå (1646) fick han ett kungligt stipendium under tre år, och påbörjade därför en utlandsresa för att studera arkitektur. Färden gick över Holland till Paris dit han kom i augusti 1646, och vidare till Italien och Rom som han lämnade först på våren 1650 för att över Nürnberg återvända till Stockholm.

Hans första uppdrag efter hemkomsten var festdekorationerna vid drottning Kristinas kröning i oktober 1650. Två triumfbågar, på nuvarande Gustav Adolfs torg och Järntorget, uppfördes under hans ledning efter romerska förebilder. Genom den fullmakt och instruktion, som utfärdades för Jean som "Kunglig Majestäts arkitektör", ställdes den statliga byggnadsverksamheten i landet helt under hans ledning (1651). Den första stora uppgiften i Sverige var ombyggnaden av Stockholms slott. 1654 lade han fram en översiktsplan, som Tessin d.y. i sitt slottsprojekt i många avseende bygger på.

I november 1654 gifte han sig med Anna Maria Böös (†1711), och samma år som han gifte sig fick han i uppdrag att utföra ritningarna till en kyrka på Södermalm, Katarina kyrka, och två år senare kunde arbetena under hans ledning påbörjas.

Han stod högt i gunst hos drottning Kristina, Karl X Gustav och Karl XI:s förmyndarregering och fick många bevis på detta. Genom kungliga brev fick han 1650 och 1652 tomter på Blasieholmen samt Ladugårdsgärdet i donation. 1658 gav Karl Gustav honom en "årlig pension i sin livstid" på hundra tunnor spannmål och som en ersättning för det arbete han lagt ner på att förbättra landsvägen vid Stäkets backe fick han 1665 en kedja av guld med en medalj till ett värde av hundra dukater.

När regeringen 1664 beslöt att en ny kyrka skulle uppföras för amiralitetet på Ladugårdslandet, fick Jean uppdrag att utföra ritningarna till denna byggnad. Bygget påbörjades i slutet av 1660-talet men fullbordades först på 1800-talet efter åtskilliga förändringar.

I juni 1671 blev Jean borgmästare i Stockholm och 21 år senare, i april 1692, adlades han. År 1680 utnämndes han till hovarkitekt och 1680-1688 var han statsarkitekt i Stockholm.

Liksom sin far hade Jean ett hetsigt temperament som ledde till många oenigheter, bland annat inträffade 1671 en total brytning mellan Jean och Nicodemus Tessin d.ä. som därefter inte ville arbeta tillsamman med honom. Trots alla sina stora byggnadsprojekt avled Jean de la Vallée nästan utfattig den 9 mars 1696, över 70 år gammal.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire
• Här vilar berömda svenska - Göran Åstrand

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13