Nicodemus Tessin d.ä.

Titel:
Arkitekt, byggmästare och ingenjör
Född:
1615 i Stralsund, Tyskland
Död:
1681 i Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

• Stenbockska palatset (1640)
Borgholms slottsruin, Öland
Drottningholms slott, Uppland
Ekolsunds slott, Uppland
Ericsbergs slott, Södermanland
Gripenbergs slott, Småland
Kägleholms slottsruin, Närke
Mälsåkers slott, Södermanland
Strömsholms slott, Västmanland
Skottorps slott, Halland
Skokloster slott, Uppland
Tidö slott, Västmanland
Ulriksdals slott, Uppland

Historia
Nicodemus Tessin (d.ä.) kom 1636 till Sverige där snart drottning Kristina fick upp ögonen för honom. Omkring år 1640 började Stenbockska palatset på Riddarholmen att uppföras efter hans ritningar.
År 1641 fick han i uppdrag att upprätta en karta över flera Norrlandsstäder och rekognosera åar och strömmar. Då den gamle byggmästaren Simon de la Vallée avled 1646 utnämndes Tessin som arkitekt och byggmästare. I jobbet ingick det att göra ritningar och övervaka uppförandet av kronans byggnader.

Mellan åren 1650-1653 var han utomlands, bland annat i Tyskland, Italien, Frankrike och Holland, och väl tillbaka i Sverige igen utvecklade han en omfattande verksamhet där det visade sig vilken byggnadskonstnär han egentligen var. De första uppgifterna efter hemkomsten blev bland annat att göra om- och tillbyggnader på Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm.

Han gjorde även ritningar till bland annat Skokloster som byggdes mellan åren 1654-1676, och Kalmar domkyrka (1660), och året efter var han arkitekt vid Ekolsund slott i Uppland där han gjorde ritningar till slottsparken och även uppförde den södra flygeln. Åren 1662-1669 byggdes Bååtska palatset i Stockholm där Seved Bååt var byggherre och Tessin arkitekt.

Han byggde också om Axel Oxenstiernas slott Tidö utanför Stockholm, och av Hedvig Eleonora fick han i uppdrag att bygga upp Drottningholms slott efter branden där 1661. Bygget startade 1662 och tog 37 år, vilket gjorde att det var klart först arton år efter hans död. Det var hans son, Nicodemus Tessin d.y. som byggde klart slottet.

År 1663 började man bygga Stockholms stadsmuseum efter ritningar av Tessin, fast från början byggdes det inte som ett museum utan som Generalfaktorikontor (ett huvudkontor för internationell handel), fast den perioden var över redan 1669 och senare användes det till stadshus.
Han blev också kunglig hovarkitekt 1676. Han anses vara en av sin tids mest begåvade byggnadskonstnärer. Änkedrottning Hedvig Eleonora började uppföra Strömsholms slott i Västmanland år 1669 efter Tessins ritningar.

Källor
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Stora boken om Mälardalens slott och herremansgårdar
• Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13