Nicodemus Tessin d.y.

Titel:
Arkitekt
Född:
1654 i Nyköping
Död:
1728 i Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Steninge slott Uppland, 1681-1705
Drottningholms slott, 1690-talet, "fransk trädgård"
Stockholms nya slott, med start på 1690-talet
Sturefors slott, Östergötland (1700-1707)
Ulriksdals slott, Uppland (1727-1728)
Rosersbergs slott, Uppland

Historia
Nicodemus Tessin (d.y.) föddes i Nyköping den 1654 som son till Nicodemus Tessin d.ä. och Maria Svahn. Han bars till dopet av ingen mindre än Gustav II Adolfs fru, den 54-åriga änkedrottningen Maria Eleonora.

Redan som barn visade han talang för ritning och byggnadsteckning. Vid nitton års ålder (1673) fick han, med statligt understöd, resa till Rom i Italien, där han stannade i tre år. Där gjorde han en mängd ritningar av byggnader, deras fasader och profiler. Han var också i Neapel, Sicilien och Malta. Under tiden han var utomlands fick han fullmakt som hovarkitekt (1676) och efter fyra år utomlands kom han tillbaka till Sverige år 1677, vid tjugotre års ålder.

Väl tillbaka i Sverige sökte han i Växjö upp den unge kungen, Karl XI (23 år), som då var i krig med Danmark och visade honom sina ritningar och skisser. Karl XI blev så nöjd att han lät honom åka till England och Frankrike för att fullända sina studier.

Efter några års frånvaro kom han återigen hem till Sverige, som nu hade slutat fred med Danmark och just förberedde sig att ta emot den danska prinsessan Ulrika Eleonora som skulle gifta sig med Karl XI. Han fick nu till uppgift att anordna hennes högtidliga kröning i Stockholm den 25 november 1680. Detta blev så lyckat och uppskattat att han, efter sin fars död i maj 1681, blev utsedd till kunglig slotts- och hovarkitekt. Han fick i uppdrag att vårda huvudstadens offentliga byggnader och änkedrottning Hedvig Eleonora anställde honom också vid sitt hov, för deras "förbättrande och prydande".

Då Drottningholm brann ner 1661 fick hans far, Tessin d.ä. i uppdrag att bygga upp det nuvarande slottet. Fadern hade kommit till byggandet av taket när, han dog i maj 1681, och Tessin d.y. fick då överta jobbet efter fadern. Så småningom fick han i uppgift av Karl XI att bygga om Stockholms slott. Men då Tessin inte tyckte sig vara mogen för detta stora uppdrag, begärde han (och fick) en resa för vidare studier i Paris och Italien år 1687. Året efter var han hemma igen och la fram sina skisser och planer, vilka godkändes av kungen, och ändringarna på slottet kunde börja. När den stora slottsbranden bröt ut 1697 var det i stort sett bara de nyrenoverade delarna som stod kvar. Rådet beslöt att genast börja bygga upp det igen, och Tessin la fram de nya ritningar sex veckor senare. Dessa gillades så mycket att han fick titeln överintendent. Emellertid saknades det pengar till byggandet, och då det stora nordiska kriget (1700-1721) bröt ut avstannade byggandet helt år 1709.

Omkring år 1700 stod hans eget hus färdigt, det så kallade Tessinska palatset på Slottsbacken i Stockholm. Han gjorde även ritningarna till Drottningholm, Ulriksdal och Strömsholms trädgårdar, vilket dessutom gav honom tjänsten som kammarherre hos änkedrottning Hedvig Eleonora. En annan skapelse han gjorde var Kungsträdgården i Stockholm, och även Mälsåkers slott.

Även om bygget av Stockholms slott avstannade fick Tessin ändå nya titlar. Han blev överstemarskalk, kungligt råd 1712 och upphöjd till greve 1714. Som överstemarskalk skulle han ha uppsikt över hovets ekonomi och råkade på detta sätt i "ofantligt trassel" med "hof-fruntimbret" (som det står). Han var nämligen mycket sparsam med hovets pengar och hushållning så att de inte skulle komma i skuld. Om detta brevväxlade han med kung Karl XII som då var i Bender, och klagade över att "fruntimren" slösade pengar.

Källor
• Vem är vem i Svensk historia - Lars-Ove Larsson
• Stora boken om Södermanlands slott och herremansgårdar
• Stora boken om Skånska slott och herrgårdar
• Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13