Erik Palmstedt

Titel:
Arkitekt
Född:
1741 i Stockholm
Död:
1803 i Stockholm
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Arvfurstens palats, Stockholm
• Börshuset på Stortorget, Stockholm (1776)
• Omarbetning av koret i Karlstads domkyrka, Värmland (1776)
• Orgelfasaden i Tyska kyrkan, Stockholm (1776)
• Ritningar till Heby gård, Södermanland (1777-1778)
• Brunnen på Stortorget, Stockholm (1778)
• Orgelfasaden i S:t Olai kyrka i Norrköping, Östergötland (1778)
• Ombyggnad av Bredgränd 2, Stockholm (1778)
• Deltog i arbetet på Norrbro, Stockholm (byggd 1781-1807)
• Gripsholms slottsteater (ritningar utförda 1781)
• Tullpackhuset vid Skeppsbron, Stockholm (1783-1788)
• Sofia Albertinas palats (Arvfurstens palats) (1783-1794)
• Riddarholmsbron, Stockholm (klar 1784, riven 1867)
• Norra slakthuset, Blasieholmen, Stockholm (1782, nu rivet)
• Svartå slott, Finland (byggt 1783-1792)
• Tyska brunn, Stockholm (1787)
• Tullhuset i Dalarö (1788)
• Brukskyrkan i Söderfors, Uppsala län (1789)
• Omarbetning av Drottninggatan 3 i kvarteret Rosenbad, Stockholm (rivet)
• Delaktig i Skinnskatteberg herrgård, Västmanland
• Portbyggnaden vid Serafimerlasarettet, Stockholm (1792)
• Palmstedts eget hus vid Västerlånggatan 27, Stockholm

Historia
Erik Palmstedt döptes i Stockholm den 5 december 1741 vilket innebär att han, och hans tvillingbror Johan, föddes några dagar tidigare. Föräldrar var hovkapellisten Johan Palmstedt och Maria Segerlund.

Palmstedt växte upp i en småborgerlig miljö på söder i Stockholm. 14 år gammal började han i "informationsverket" som var en halvprivat arkitektskola som stadsarkitekten Johan Ebergard Carlberg (1683-1773) drev, och senare Carl Henrick König (1726-1804). Målet med skolan var att få fram arkitekter som täckte stadens behov. Palmstedts första uppgifter var att kopiera ritningar på Stadsarkitektkontoret.

Åren 1773-1803 var han vice stadsarkitekt, och en av hans första och största arbeten blev att, med utgångspunkt för Cronstedts stadsfästa ritningar, utföra ritningarna till Börshuset vid Stortorget i Stockholm, som stod färdigt 1776. Han gjorde också interiören i samma hus. På samma torg står också den brunnsöverbyggnad han gjorde som dock länge stod på Brunkebergstorg.

Efter en stor brand på söder i Stockholm (1759) levererade Palmstedt året därpå ritningar till åtta byggnader, varav sju i Maria församling. På två år - mellan åren 1775-1777 – dog båda föräldrarna och hans tvillingbror Johan. Det var kanske för att komma ifrån allt en tid som han gjorde en lång studieresa runt i Europa som påbörjades året därpå. Han var iväg åren 1778-1780 och besökte bland annat Danmark, Hamburg (och en rad tyska städer), Paris och vidare till Rom, där han stannade i 10 månader. Där blev han starkt påverkad av den romerska klassiska arkitekturen. På hemvägen åkte han över Belgien och Holland.

Efter denna resa gjorde han ritningarna till Sofia Albertinas Palats, (från 1829 kallat Arvfurstens palats, nu håller utrikesdepartementet till här) och Tyska brunn kom till efter denna långa resa.

Palmstedt hade stora planer för flera om- och tillbyggnader i Stockholm. För att förverkliga dessa förutsattes bland annat rivning av Storkyrkan och Riddarholmskyrkan. Som tur var förverkligades aldrig detta. Han dog den 12 juni 1803 i Stockholm, 61 år gammal.

Källor
» runeberg.org
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 28
• Här vilar berömda svenska - Göran Åstrand
• Vem är vem i Svensk historia - Lars-Ove Larsson
• Svensk arkitektur - Henric Andersson & Fredric Bedoire

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13