Johan Baptista Pahr

Titel:
Arkitekt och byggmästare
Död:
efter 1586 
Abeten: (urval)
Kan vara allt från att vara arkitekt eller medverkat till renoveringar & ombyggnader.

Kalmar slott, Småland
Borgholms slott, Öland
• Älvsborgs fästning, Göteborg
• Gullbergs fästning, Göteborg
• Verksam vid slottsbygget i Brieg i Schlesien
• Schwerins slott, Tyskland

Historia
Jag har inte lyckats hitta vilket årtal Johan Baptista Pahr föddes men han var i allafall verksam som byggmästare i Sverige 1572-1578. Han var troligen son till byggmästaren Jakob Pahr som var från Milano men som var verksam i den historiska regionen Schlesien, som idag ingår i Polen, Tjeckien och Tyskland. Johan Baptista var med största sannolikhet bror till Franciscus Pahr, Christoffer Pahr och Dominicus Pahr.

Till en början var Johan Baptista i tjänst hos hertig Johan Albrekt där han först var murmästare och senare hovbyggmästare vid hertigens slottsbygge i staden Schwerin, Tyskland, där bland annat slottskapellet uppfördes under hans ledning.

År 1572 kallades han till Sverige av Johan III som ville ha honom till slottsbyggmästare vid Kalmar slott, där han började anlägga befästningar.

I maj 1574 lämnade Pahr plötsligt Sverige vilket skall ha berott på oreda i räkenskaperna. Pahrs roll i dessa eventuella förskingringar har diskuterats av forskare genom åren. Möjligen var det bara ett visst slarv av Pahr, som snart togs till nåd och återkom till sin tjänst i Sverige. På hösten 1574 var han redan tillbaka – nu som byggmästare vid Älvsborgs fästning som skulle förstärkas enligt det nya italienska systemet. Troligen var det även Pahr som utförde vissa arbeten på Gullbergs fästning, som var belägen på höjden Gullberget vid Göta älvs södra strand.

År 1578 lämnade Pahr på egen begäran Sverige och återvände till Mecklenburg, där han 1578-1581 uppförde en byggnad i Schwerin åt hertig Ulrich. 1582-1586 var han verksam åt hertig Adolf av Holstein-Gottorp. Sistnämnda var en stamfar för det Oldenburgska husets Gottorpska linje, där fyra svenska kungar kommer ifrån: Adolf Fredrik, Gustav III, Gustav IV Adolf och Karl XIII, som regerade Sverige mellan åren 1710-1818.

Det är möjligt att Pahr än en gång kom i Johan III:s tjänst, han kan ha varit identisk med den "J B Påer" som en kort tid 1586 tjänstgjorde som byggmästare vid fästningen Kexholm i Finland. Pahrs vidare öde är okänt.

Källor
» Svenskt biografiskt lexikon
• Svenska män och kvinnor (Albert Bonniers förlag) 1949

  Stöd slottsguiden! 

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2021-01-13