Norge

Norge blev ett enat rike under 1000-talet, men genom Union mellan Sverige, Norge och Danmark 1397-1523 (Kalmaunionen) kom landet under danskt inflytande. 1814 gick Norge och Sverige ihop i en union som varade fram till 1905, och sedan dess är Norge ett självständigt land.