Lettland  

Slotten är indelade i landets 5 regioner.
Jelgava
Semgallen
Rundale
Semgallen