Kronovall

Plats:
ca 15 km nordost om Tomelilla, Fågeltofta socken, Skåne
Grundat:
1500-talet
Om/tillbyggt:
1740-talet av Peter Palmcreutz
1890-talet av Carl Gustaf Sparre
Arkitekt:
Isak Gustaf Clason (1890-talet)
Arkitektur:
Barock
Koordinater:
Kronovall Skåne Historia:
Lite är känt om gården Kronovalls tidiga historia, men i början av 1600-talet omtalas Anders Sinclair som ägare till Kronovall. Sinclair var dansk riksråd och länsman på Landskrona slott och på 1620-talet grundade han slottet Sinclairsholm i Gumlösa socken i Skåne.

Efter Sinclair omtalas Falk Lykke som ägare till Kronovall. Lykke ägde även Bollerup borg och Gärsnäs slott i Skåne. Han var danska kungens befallningsman på Kristianopel 1618-1624 samt ståthållare på Gotland. Lykke gjorde en omfattande tillbyggnad på Gärsnäs slott och möjligen lät han även bygga en ny huvudbyggnad på Kronovall, och då troligen på grunden av en äldre borg. Lykke var gift med Kirsten Rantzau som var ägare till slottet 1658 då Skåne blev svenskt. Eftersom äktenskapet var barnlöst gick Kronovall efter hennes död över till hennes brorson Henrik Rantzau.

År 1668 köpte Gustaf Banér Kronovall. Vid Karl XI:s reduktion 1692 drogs dock slottet in till Kronan.
Kronovall
Foto Jane Lindbladh

1700-talet
1709 fick Banérs dotter, Ebba Banér, tillbaka egendomen men hon sålde den nio år senare till Peter Malmberg (senare adlad till Palmcreutz). Denne hade, förutom Kronovall, även gården Bjersjöholm, och av dessa gjorde han fideikommiss för sin kommande ätt. Peter tjänstgjorde som generalkrigskommissarie och hans "uppgift" var att hålla ordning i det erövrade Skåne. Året efter han köpt Kronovall adlades han med namn Palmcreutz.

På slottet finns två stycken tavlor, målade av konstnären Hilleström, som visar hur slottet såg ut på 1700-talet. Huset på dessa tavlor sägs ha blivit uppfört av kammarherre Per Palmcreutz år 1740 – dock tror man att det huset i sin tur delvis hade murar från ett ännu äldre hus. Byggnaden hade då högt valmat tak och gavelfronter på huvudfasaderna, och ladugårdsbyggnaderna var uppförda i korsvirke.

Peters ätt dog ut med hans sonson 1764 och Kronovall övergick då till hans sondotter, Christina Palmcreutz, som var gift med Georg Johan von Essen af Zellie. Deras söner dog i unga år och fideikommissets båda gårdar gick vidare till deras döttrar och det var Beata von Essen af Zellie, som 1769 fick överta Kronovall.
Kronovalls slott
Foto Jane Lindbladh

1800-talet
År 1818 blev Axel Hugo Raoul Hamilton ägare till Kronovall. Han ärvde femton år senare även Ovesholm i Träne socken, Skåne.

1896 fick slottet det utseende det har idag. Det var greve Carl Gustaf Sparre som lät bygga om Kronovall och arkitekten var professor Isak Gustaf Clason, som omvandlade det gamla 1700-talshuset - man byggde till flyglar och torn så att slottet blev i stil med ett franskt barockslott. Man flyttade entrén en våning upp och för att kunna nå den byggde man en dubbelsidig trappa framför ingången åt gårdssidan. Det är förövrigt arkitekten Clason som ritat Nordiska museet, Hallwylska palatset och Johannes kyrka i Stockholm.
Kronovalls slott
Foto Jane Lindbladh

1900-nutid
År 1991 överläts Kronovall till Riddarhuset och sedan 1996 arrenderas det av Åkesson & Söner Vin AB. De har förvandlat slottet till ett vinslott och i källaren lagras tusentals flaskor vin och en vinfestival arrangeras årligen på slottet.
Det finns även en restaurang, hotell och konferensverksamhet på slottet som drivs av företaget Petri Pumpa.

Kronovalls ägarlängd
* Anders Sinclair
* Falck Lykke
* 1658-1668 Dorte Rosenkrantz
* 1668-1692 Gustaf Banér
* 1692-1709 Kronan
* 1709-1718 Ebba Banér
* 1718-1738 Peter Malmberg
* 1738-1744 Per Palmcreutz
* 1744-1754 Christina Frisenheim
* 1754-1764 Per Palmcreutz
* 1764-1769 Christina Palmcreutz
* 1769-1818 Beata Elisabeth von Essen af Zellie
* 1818-1875 Axel Hugo Raoul Hamilton
* 1875-1929 Alexandrine Anna Maria Hamilton gift med Carl Gustaf Sparre
* 1929- Eskil Sigge Leon Sparre af Sövdeborg
* Erik Carl Johan Sparre af Sövdeborg
Kartan visar platsen för Kronovall
Dubbelklicka i kartan för att zooma in
Kontaktinformation
För öppettider se slottets hemsida eller ring!
Adress:
273 95 Tomelilla
Telefon:
0417-197 10
E-post:
kronovall@petripumpa.se
Web:
Källor
Böcker:
Slott och herresäten i Sverige – Skåne (III)

Hemsida:
» Sparre af Rossvik
Inskrivet 2007-10-08 | Uppdaterat 2017-03-01
Lämna gärna en kommentar till artikeln
Namn:
Kommentar:
På grund av spam måste ni svara på följande frågor:
Vad blir 14+2? Skriv färgens namn
  

© Nina Ringbom 2007-04-30
Slottsguiden.info uppdaterades 2018-08-11