Slottsguiden.info

Jag heter Nina Ringbom och skriver om slott, palats och historiska byggnader i Europa. De svenska slotten har i de flesta fall fått en längre beskrivning medan vissa av de övriga slotten i Europa i fått en lite kortare version.

Djursholm - Sverige
Djursholm slott ligger som det låter på Djursholm, norr om Stockholm och har varit känt sedan början av 1400-talet första hälft då riddaren och riksrådet Nils Jönsson Oxenstierna ägde sätesgårdarna Djursholm och Frösvik. Läs mer
Svenstorp - Sverige
Örtofta tillhör de allra äldsta slotten/borgarna i Skåne, känt redan på 1000-talet och var under medeltiden ett av de mest betydelsefulla godsen. Borgherrarna på Örtofta hade så kallad birkerätt, det vill säga full domsrätt enligt... Läs mer
Örtofta - Sverige
Örtofta tillhör de allra äldsta slotten/borgarna i Skåne, känt redan på 1000-talet och var under medeltiden ett av de mest betydelsefulla godsen. Borgherrarna på Örtofta hade så kallad birkerätt, det vill säga full domsrätt enligt... Läs mer
Karsholm - Sverige
Slottet är känt sedan medeltiden, redan 1366 omnämns Karsholm för första gången som då skrevs det Karstathaholm. Egendomen har genom åren ägts av släkter som Krognos, Gyldenstierna, Podebusk, Stiernswärd och Treschow. Läs mer